Lyssna

Projektintervjuer

Projektledare intervjuas om vad som blivit synligt i projekten.

Bilden av en forskare sitter i väggarna

Projektet "Jämställda fakulteter — en studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet" visar att idealbilden av en hängiven...
Läs mer »

"Genusglasögonen har åkt på"

Projektet "Musik och Genus - röster om normer, hierarkier och förändring" vid Högskolan för scen och...
Läs mer »

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare

Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna...
Läs mer »

Satsa på doktoranders psykosociala arbetsmiljö för ökad jämställdhet

En jämställd forskarutbildning är ett projekt som har genomförts av Sveriges förenade studentkårer...
Läs mer »

"Berättelser berör och skapar förändring"

Projektet Storytelling, som har genomförts vid Umeå universitet, visar att kvinnliga forskare och...
Läs mer »

Genuskurs öppnar ögonen för könsstrukturer

Sara Rydbeck ville få en diskussion kring hur det kommer sig att det är så sned könsfördelning inom...
Läs mer »

Forskarhandledning ska göra akademin mer jämställd

Ett av de projekt som Delegationen för jämställdhet beviljat medel är en satsning vid Uppsala...
Läs mer »

Senast uppdaterad: 19 november 2015