Ett av de projekt som Delegationen för jämställdhet beviljat medel är en satsning vid Uppsala universitet. Där har man fördjupat jämställdhetsperspektivet på den pedagogiska kursen för forskarhandledare genom att framställa en rapport om Könsmedveten forskarhandledning. Ulrike Schnaas, pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet, berättar här om projektet.

Foto av Ulrike Schnaas

Vilka förhoppningar har du på rapporten?

— Jag hoppas att min rapport på längre sikt kan bidra till en förändring av attityder och normer inom akademin, så kallad kvalitativ jämställdhet. På kort sikt hoppas jag att handledningen leder till att handledare börjar reflektera över sin egen handledning och till exempel undviker könsmärkt återkoppling.

Varför valde ni att jobba med detta projekt?

— Vi har en kurs för forskarhandledare, i vilken det ingår ett moment om kön och mångfald i akademin. Till det momentet hade vi bara undervisningsmaterial som handlade ganska ytligt om kön och genus i akademin. Det saknades helt enkelt en fördjupning i ämnet. Vårt nya undervisningsmaterial baseras bland annat på intervjuer med forskarhandledare vid Uppsala universitet och presenterar konkreta förhållnings- och tillvägagångssätt för en könsmedveten handledning.

Tror du att andra kommer att ha nytta av era erfarenheter?

— Ja, förutom handledare och forskarhandledarutbildare, hoppas jag att även andra som exempelvis jobbar med forskarutbildning på en högre nivå liksom mentorer för kvinnliga doktorander kan ha nytta av projektet. Rapporten belyser ju allt från kvinnliga doktoranders upplevelse av dold diskriminering till konkreta tips på vad man kan tänka på som handledare, t.ex. hur man kan introducera nya doktorander, ge konstruktiv återkoppling i handledningssamtalet och främja ett konstruktivt seminarieklimat.

Men är det ändå inte mer jämställt i den upplysta akademin?

— Vi tror oss kanske vara mer jämställda här eftersom vi har en föreställning om att det är meriterna som avgör, att det finns en objektivitet i bedömningen om vem som är en bra forskare alltså. Men min rapport bekräftar att man inom akademin inte lever som man lär.

— Jag är övertygad om att det finns ett behov av fler utvecklingsprojekt kring handledning som pedagogisk relation med en inneboende makt- och genusstruktur i olika ämneskontexter och institutionskulturer.

Läs mer om projektet »

Senast uppdaterad: 19 november 2015