Lyssna

En jämställd forskarutbildning?

Projektet syftar till att inspirera och utbilda doktorandernas företrädare inom studentkårer och fackföreningar när det gäller jämställdhetsarbete vid landets lärosäten.

Projektet består av tre delar — en hemsida, en turné som besöker lärosätena och en uppföljning av jämställdhetsarbetet omfattande bl.a. överlämningsstöd. Den tvåspråkiga hemsidan ska vara en ingång för doktorander och handledare i jämställdhetsfrågor såväl som en kunskapsbank för dem som driver jämställdhetsarbetet för forskarstuderande.

Huvudmomentet i projektet är turnén där deltagarna ska delta i en genusverkstad, Genus normer och maktstrukturer inom forskarutbildning, som är tänkt ge dem verktygen att driva jämställdhetsfrågor och kunna reflektera kring, och kommunicera och konstruktivt använda ett genusperspektiv i sitt påverkansarbete.

Läs intervju med projektledare John Tumpane »

Läs rapporten En jämställd forskarutbildning?  » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015