Syftet är att inspirera och engagera studentkårerna i det fortsatta arbetet med jämställdhet. Projektets huvudmål är att skapa nya förutsättningar och långsiktiga lösningar för studentkårernas fortsatta arbete med jämställdhetsfrågor på respektive lärosäte.

Projektet består huvudsakligen av en turné som kommer att omfatta 20 lärosäten. Samarbete kommer att äga rum med de lokala studentkårerna. Ett metodmaterial har utarbetats: handboken Bryt en norm!

Läs handboken: Bryt en norm! »

Verksamheten bedrivs i två delar. En del riktad mot alla studenter samt personal och en del riktad mot studentkåren. Vid varje turnéstopp arrangeras debatt, teater, utställningar och workshops. Varje berörd kår ska utarbeta en jämställdhetsplan som följs upp efter turnéns slut.

Läs rapporten: Varför ska studentkårerna arbeta med jämställdhet?  »

Senast uppdaterad: 19 november 2015