Projektet syftade till att medvetandegöra olika aktörer inom högskolan om de faktorer inom och utanför högskolan som bidrar till att kvinnor och män inte har samma möjligheter att göra karriär inom högskolan.

Målet med projektet var dels att synliggöra hur dessa dolda strukturer verkar, dels att föreslå metoder för att arbeta med att förändra förutsättningarna så att högskolan kan bli en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män.

Projektledaren utarbetade i samråd med en referensgrupp en programskrift som publicerats i SULF:s skriftserie.

Läs skriften Kokbok för jämställd akademi på SULF:s webbplats  » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015