Lyssna

Teknik för flickor - fortsättningskurs

Högskolan Väst har under många år varit delaktiga i en sommarkurs riktad till flickor som ska börja årskurs 8, med syfte att öka deras intresse för teknik. Kursen har erbjudits i Innovatum Science Centers regi.

Under 2013 kunde man för första gången se mätbara resultat av denna satsning i form av fler kvinnliga sökande till teknikutbildningar på högskolan.

Syftet med en fortsättningskurs är att fånga upp det intresse som väckts genom sommarkursen och ge deltagarna en djupare inblick i och inspirera till teknikstudier vid högskolan. Mer tid ägnas åt egna experiment och att utveckla en egen produkt för att erbjuda en mer handgriplig kontakt med teknik. Kursen har erbjudits under höst- och sportlov.

Målsättningen är att inom 3 år se ytterligare en ökning av andelen kvinnliga studenter på högskolans teknikutbildningar.

 

Läs rapporten: Teknik för flickor - fortsättningskurs » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015