Studier visar att kvinnliga doktorander ser mer kritiskt på sin forskarutbildning än manliga. Kvinnorna är bl.a. mindre nöjda med tillgången till informella samtal om forskning med seniora forskare, känner sig mindre accepterade i forskarrollen och bedömer karriärmöjligheterna inom akademin mer negativt.

Det behövs således åtgärder för att förbättra kvinnliga doktoranders situation både i akademiskt och psykosocialt hänseende. Att stärka handledarutbildningarnas jämställdhetsperspektiv är ett sätt att tidigt bemöta problemen på ett strukturellt vis. Utbildningarna riktar sig till seniora forskare och är ett utmärkt forum för att tillsammans utveckla förhållnings- och tillvägagångssätt för en genusmedveten forskarhandledning.

Projektet ska resultera i ett utbildningsmaterial för handledarutbildningar.

Läs intervju med projektledare Ulrike Schnaas »

Läs rapporten Könsmedveten forskarhandledning » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015