Projektet innebar att skapa ett utbildningsmaterial för medlemmar i de grupper som i högskolevärlden kallas tjänsteförslagsnämnd, (lärar)anställningsnämnd, rekryteringsgrupp med mera. "Lärobok för rekryteringsgrupper" är utformad så att den bör kunna användas som kunskapskälla för rekryteringsgrupper på olika universitet och högskolor. Till viss del är utbildningen också aktuell för dem som bestämmer om befordringar av lärare och forskare.

Materialet är tänkt både för nya rekryteringsgruppsmedlemmar och sådana som arbetat ett tag. Det finns två olika alternativ: att paketet eller delar av det används av en nytillsatt eller befintlig grupp som kompetensutveckling, eller att paketet används i en utbildning som samlar representanter från flera olika grupper.

Materialet är sammanställt i jämställdhetssyfte. Det faktum att kvinnor fortfarande har kortare och långsammare akademiska karriärer har givetvis flera orsaker. Rekryteringsförfaranden spelar dock en stor roll för kvinnors möjligheter att göra akademisk karriär. Det har visat sig flera gånger att kvinnor och män bedöms olika, av sakkunniga och av rekryteringsgrupper. Det ultimata syftet är att skapa säkrare och rättvisare bedömningsprocesser, genom att rekryteringsgrupperna i ökande grad blir medvetena om aktuella skevheter som kan finnas både i underlaget och i deras egna beslutsprocesser.

Materialet består av flera olika delpaket.
De exempelfall, intervjuer, utlåtanden och så vidare, som förekommer i övningsmaterialet grundar sig på autentiska fall - dock alltid i mer eller mindre redigerad form.

Läs Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor »  (pdf, nytt fönster)

Se och hör inspelat material » (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015