Med många års erfarenheter av jämställdhetsarbete vid universitetet så är det tydligt att det finns vissa frågeställningar som ofta återkommer i diskussionerna när vi pratar aktiva åtgärder eller planskrivande. En är "myten om den överutnyttjade kvinnan som borde få slippa", och en annan är "misstanken att våra manliga kollegor har andra villkor än vi, men det är svårt att visa eftersom informationen inte finns samlad". Båda frågorna rör fördelning av arbete men framförallt makt och inflytande.

De frågor som aktualiserats under projektets gång visar att frågorna inte bara kommer tillbaka gång på gång, utan också att det handlar mycket om det som i jämställdhetssammanhang brukar kallas strukturella och kulturella skillnader. Vi tycker oss ha sett nya former av ojämställdhet som vi gärna delar med oss av.

För några år sedan diskuterades frågor kring kvinnors "överutnyttjande" vid Umeå universitet. Det startade med en undersökning som genomfördes på medicinsk fakultet. Den följdes av liknande undersökningar vid teknisk-naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig fakultet som gav likartade resultat. Den fråga som då stod i fokus var om kvinnor blev tillfrågade om att ta på sig uppdrag av olika slag. Resultaten har fortfarande aktualitet och delar av dem redovisas i rapporten.

Läs slutrapporten: Akademiska bedömningsuppdrag - ännu en jämställdhetsfälla? » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015