Linnéuniversitetet, Jessica Hansen, projektkoordinator

De problemområden projektet undersökt är mäns och kvinnors skilda förutsättningar för forskarkarriär samt den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan. Projektet syftade till att förhindra att ojämlika strukturer reproducerades då fusionen mellan Växjö universitet och Kalmar högskola genomfördes. Projektets målgrupp utgjordes av personer på ledande befattningar på den i januari 2010 nybildade Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet.

De målsättningar som formulerades för projektet var att

  • skapa varaktiga förutsättningar för att uppnå kvantitativ jämställdhet på ledande positioner,
  • skapa varaktiga jämställda förutsättningar för forskarkarriärer, samt
  • uppmärksamma det norm- och värderingssystem som genomsyrar Institutionen för samhällsvetenskaper.

Läs slutrapporten Jämställdhet på avvägar? - forskarkarriärer, ledarskap och strategisk rekrytering (pdf, nytt fönster) »

I slutrapporten ingår också en utvärdering av projektet.

Senast uppdaterad: 3 december 2015