Projektet har fokus på två av de områden som Delegationen för jämställdhet i högskolan formulerat:

  • kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär
  • den ojämna könsfördelningen på höga tjänster och befattningar inom högskolan.

Andelen manliga professorer vid KI är idag 75% medan andelen manliga studenter på grundutbildningarna är 24%.

Inom ramen för ett mentorsprogram har adepterna (16 doktorander och post docs) undersökt villkoren för att göra forskarkarriär vid KI utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv.

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att generera kunskap om mekanismer och strukturer som motverkar jämställdhet och jämlikhet i samband med forskarutbildningen och post doc-perioden. Kunskapen tillvaratas genom att förslag till åtgärder utarbetas för att ingå i KI:s handlingsplan för lika villkor och KI:s övriga styrdokument och verksamhetsplaneringar. Ett kunskaps- och diskussionsunderlag produceras utifrån projektet vilket ska spridas internt - såväl till personer på ledande befattningar som övriga anställda inom KI.

 

Läs slutrapporten: Mentor4Equality » (pdf, nytt fönster)

Läs diskussionsunderlaget Not the chosen one – gender, ethnicity and power in research careers » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015