Lyssna

Uppdraget att kartlägga arbete med breddad rekrytering och -deltagande 2015

Den första april 2016 överlämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten.

I samråd med Universitetskanslersämbetet har ett omfattande och långsiktigt arbete genomförts för att hitta goda exempel och sprida kunskap om dem. Uppdraget kommer att ingår som en del i UHR:s strategi för breddat deltagande och likabehandling. 

Arbetet leddes från avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. Universitetskanslersämbetet och representanter för lärosäten, SFS, SUHF, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sekretariatet för genusforskning, nätverket Include, norska Universitets- och högskolerådet och Diskrimineringsombudsmannen har deltagit i arbetet.

Inledningsvis har diskussioner förts med representanter för olika organisationer för underrepresenterade grupper och andra intressenter. Resultatet bygger på enkätsvar från landets alla lärosäten samt på uppföljande hearings.

Fyra filmer som visar goda exempel från svenska lärosäten

I uppdraget från regeringen ingick även att sprida goda exempel. Bland alla goda exempel som lyfts fram i rapporten har UHR valt att filma fyra lärosäten som kan hjälpa till att inspirera andra högskolor att jobba aktivt med att locka underrepresenterade grupper till högskolan och vidare ut på arbetsmarknaden.

De fyra filmerna berättar goda exempel från:

  1. Beckmans Designskola - Botkyrkaprojektet

  2. Högskolan i Borås – Invandrarakademin

  3. Högskolan i Halmstad - Science Safari

  4. Mälardalens högskola - Du kan inte bli vad du inte kan se

Se filmerna på Uhr.se.

Kontakt

Vill veta mer om rapporten och om breddad rekrytering?
Kontakta projektledare Aleksandra Sjöstrand via e-post: aleksandra.sjöstrand@uhr.se.

Senast uppdaterad: 17 september 2020