Lyssna

Filmer om goda exempel - Uppdrag breddad rekrytering och breddat deltagande

Universitets- och högskolerådet, UHR, fick uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan. Det vill säga hur lärosätena arbetar med att skapa en större mångfald på sina utbildningar.

Uppdraget resulterade i rapporten ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?”. I uppdraget från regeringen ingick även att sprida goda exempel. Av alla exempel som tas upp i rapporten har UHR valt att filma några som vi hoppas ska inspirera andra högskolor att locka underrepresenterade grupper in på högskolan, genom högskolan och ut på arbetsmarknaden.

Beckmans designhögskola - Botkyrkaprojektet

Beckmans designhögskola på Östermalm i Stockholm inledde ett samarbete med Botkyrka folkhögskola för att bryta barriärer eftersom mode angår hela samhället. Mångfald och elitism är inga motsatser.

Högskolan i Borås - Invandrarakademin

Högskolan i Borås har etablerat Invandrarakademin, för att högskoleutbildade invandrare snabbt ska komma vidare på vägen mot den svenska arbetsmarknaden.

Högskolan i Halmstad - Science Safari

Högskolan i Halmstad vänder sig till barn i grundskolan genom projekten ”Science Safari” och ”How to make an app”. Universitets- och högskolerådet, UHR, fick uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan. Det vill säga hur lärosätena arbetar med att skapa en större mångfald på sina utbildningar.

Mälardalens högskola - Du kan inte bli vad du inte kan se

Mälardalens högskola har gått igenom sitt informationsmaterial med hjälp av ”Genusfotografen” och behövt tänka om i bild- och textval.

Senast uppdaterad: 5 november 2019