UHR ska satsa särskilt på jämställdhet i sin verksamhet. JIM - Jämställdhetsintegrering i myndigheter - ska säkra att vår dagliga myndighetsutövning är jämställd.

Från och med 2015 är UHR en av de myndigheter som ska satsa särskilt på jämställdhet i sin verksamhet.

Det jämställdhetspolitiska målet lyder: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi ska ha samma makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

JIM-arbetet ute på den 41 myndigheterna stöds och samordnas av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Arbetet har en gemensam plattform:
www.jämställ.nu

41 myndigheter arbetar med JIM, varav 18 är inne på femte året. För UHR är det fjärde året av fyra och arbetet leds av Carina Hellgren, utredare på avdelningen för analys, tillträde och främjandefrågor.

Kontakt

Carina Hellgren, utredare
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 27 november 2018