Lyssna

Studie av högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter

Ett av UHR:s uppdrag är att verka för lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt att arbeta mot diskriminering. För att kunna planera och prioritera framtida insatser genomförs nu en studie av hur studenter som tillhör nationella minoriteter upplever sina högskolestudier.

Rapportarbete pågår

Under 2022‒2023 pågår analys av de intervjuer och enkäter som har genomförts med högskolestudenter som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter (judar, romer, samer, tornedalingar, sverigefinnar). En rapport publiceras här på UHR:s webbplats under hösten 2023.

Mer om studien

2018 publicerade UHR en studie där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna intervjuades om hur de ser på högskolestudier: "Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?" I den studien svarar unga i alla grupper, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan. De ser också att de riskerar att bemötas av okunskap och fördomar från andra studenter. För att skapa en bättre bild av situationen på lärosätena undersöks nu hur högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter upplever studierna och studielivet.

Kontakt

Kontaktperson: Sanna Mels, e-post: fornamn.efternamn@uhr.se, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023