Ett av UHR:s uppdrag är att verka för lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt att arbeta mot diskriminering. För att kunna planera och prioritera framtida insatser genomförs nu en studie av hur studenter som tillhör nationella minoriteter upplever sina högskolestudier.

 

Vill du bidra till studien med dina erfarenheter?

Vi vill gärna höra från dig som:

  • tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter (judar, romer, samer, tornedalingar, sverigefinnar),
  • studerar vid högskola eller universitet i Sverige, eller har avslutat dina studier senast 2019, och
  • vill berätta om dina upplevelser av studierna.

Alla svar är viktiga för oss, oavsett hur mycket eller lite du vill berätta och oavsett om du har positiva eller negativa erfarenheter. Du kan delta genom att bli intervjuad eller svara på en enkät:

Intervjuerna genomförs digitalt eller fysiskt och tar ungefär en timme. Du får två biobiljetter som tack för din medverkan. Här kan du anmäla intresse för att bli intervjuad!

Vill du hellre svara på en anonym enkät om dina erfarenheter kan du göra det här. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i.

Mer om studien

2018 publicerade UHR en studie där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna intervjuades om hur de ser på högskolestudier: "Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?" I den studien svarar unga i alla grupper, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan. De ser också att de riskerar att bemötas av okunskap och fördomar från andra studenter.

För att skapa en bättre bild av situationen på lärosätena undersöks nu hur högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter upplever studierna och studielivet. Studien pågår under 2022 och rapporten planeras att publiceras på UHR:s hemsida 2023.

Kontakt

Kontaktperson: Matilda Björn, matilda.bjorn@uhr.se, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022