2018 publicerade UHR en studie där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna intervjuades i fokusgrupper om hur de ser på högskolestudier.

I rapporten "Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?" svarar unga i alla grupper, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan. När det gäller högskolestudier räds ungdomarna, i olika grad, att bemötas av okunskap och fördomar från andra studenter. En del beskriver även farhågor om att diskrimineras av lärare.

2022 påbörjas en uppföljande studie som fokuserar på studenter som har valt att läsa vidare på högskolor och universitet. Syftet är att öka kunskapen om nationella minoriteters förutsättningar att påbörja och genomföra högre utbildning.

Under våren intervjuas personer som tillhör en nationell minoritet och som studerar vid något lärosäte i Sverige. Vill du bidra till studien med dina erfarenheter? Här kan du anmäla intresse för att bli intervjuad!

Kontakt

Kontaktperson: Matilda Björn, matilda.bjorn@uhr.se, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022