UHR har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Totalt finns 10 miljoner kronor att söka för universitet, högskolor och yrkeshögskolor som bedriver distansutbildning.

Sverige måste stärka konkurrenskraft och kompetensförsörjning i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna. 

Syftet är dels att locka fler studenter från landsbygden till studier vid universitet, högskola och yrkeshögskola, dels att höja kvaliteten och öka genomströmningen i de distansutbildningar som de anordnar.

Kompetensförsörjning är en utmaning

I mindre kommuner är ofta andelen lågutbildade personer högre än i större kommuner. De mindre kommunerna har stora utmaningar med kompetensförsörjning, framförallt inom yrken som lärare och personal inom vård- och omsorgsyrken.

Medel kan sökas till den 1 oktober 2019 för projekt som utvecklar distansutbildningens former och pedagogik. Utbildningsbehovet i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt. 

Målen med utlysningen är:

  • att kunna visa på kvalitetshöjning av distanspedagogik inom både högskola och yrkeshögskola
  • att kunna visa hur distansutbildning och distanspedagogik kan främja en breddad rekrytering från studieovana målgrupper i glesbygd
  • att kunna visa goda exempel på organisering och innehåll i distansutbildningen så att genomströmningen ökar

Ansökan om projektmedel

Maxbelopp att söka är 1 miljon kronor, inklusive administrativa kostnader. Ansökningar kommer i första hand att bedömas utifrån innehåll och kvalitet. Dessutom görs en bedömning av projektägarens förutsättningar för att lyckas med genomförandet av projektet. 

Längst ned på denna sida, under "Relaterade sidor och dokument", finns både anvisningar som pdf och ansökningsformulär i Word att ladda ned. Ladda ned och fyll i ansökningsformuläret. När hela formuläret är ifyllt ska det formateras om till en pdf och mejlas till UHR på adressen: registrator(at)uhr.se

Ansökan ska rubriceras "Ansökan kvalitetsmedel distansutbildning" och skickas senast den 1 oktober 2019 klockan 24.00. Beslut om projektmedel beräknas vara klart vecka 47-48.

För mer information om ansökan, kontakta:

Johanna Havdelin, frågor om praktiska detaljer kring ansökan, johanna.havdelin(at)uhr.se

För mer information om projektet utveckling av distansutbildning, kontakta:

Mikael Andersson, projektledare
E-post: mikael.andersson(at)uhr.se
Tlf: 070-603 42 60

Senast uppdaterad: 11 september 2019