UHR har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Totalt har universitet, högskolor och yrkeshögskolor som bedriver distansutbildning kunnat söka 10 miljoner.

Sverige måste stärka konkurrenskraft och kompetensförsörjning i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna. 

Syftet är dels att locka fler studenter från landsbygden till studier vid universitet, högskola och yrkeshögskola, dels att höja kvaliteten och öka genomströmningen i de distansutbildningar som de anordnar.

Kompetensförsörjning är en utmaning

I mindre kommuner är ofta andelen lågutbildade personer högre än i större kommuner. De mindre kommunerna har stora utmaningar med kompetensförsörjning, framförallt inom yrken som lärare och personal inom vård- och omsorgsyrken.

Målen med utlysningen är:

  • att kunna visa på kvalitetshöjning av distanspedagogik inom både högskola och yrkeshögskola
  • att kunna visa hur distansutbildning och distanspedagogik kan främja en breddad rekrytering från studieovana målgrupper i glesbygd
  • att kunna visa goda exempel på organisering och innehåll i distansutbildningen så att genomströmningen ökar

Ansökan för medel att utveckla distansutbildningen stängde den 1 oktober 2019.

För mer information om projektet utveckling av distansutbildning, kontakta:

Mikael Andersson, projektledare
E-post: mikael.andersson(at)uhr.se
Tlf: 070-603 42 60

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019