Hur kan lärosäten följa upp studenters resultat för att ge bättre stöd och förhindra avhopp?

Tillsammans med SUHF gav UHR en konferens den 22 maj  2017 för att inspirera till uppföljning av studenter för att kunna erbjuda bättre stöd och förebygga avhopp. Inspirerade av European University Associations (EUA:s) arbete med att stödja breddat deltagande samt "Trackit"-projekt vid svenska lärosäten vill UHR och SUHF informera och diskutera hur utvecklandet av en strategisk praxis kan underlätta målet att ge alla studenter vid lärosätet en bra studieupplevelse. Konferensen riktar sig till ledningen vid svenska lärosäten, ansvariga för studentkår och utbildning och ansvariga för kvalitetsutveckling.

Konferensen hölls 22 maj på World Trade Center i Stockholm. Inbjudan gick ut från SUHF.

Ni som deltog är varmt välkomna att bidra med en utvärdering här:

https://www.webropolsurveys.com/R/76E0B69945F3BA6E.par

Hanne Smidt och Michael Gaebel har även bett oss att sprida en länk om en ny EU konsultation kring den sociala dimensionen:

https://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_en

Senast uppdaterad: 27 november 2018