Efter helgens driftsättning av version 20_09:1 har vissa problem uppstått.

  • Många användare har problem att logga in på NyA-webben. Felsökning pågår. 
  • Installationsanvisningarna för NyA-klienten som gick ut i förra veckan visade sig inte stämma helt. För att komma åt NyA-klienten ange enligt bilden nedan. Observera att NyA-klientens bakgrundsfärg också tillfälligt har ändrats från blått till grönt. Båda dessa fel kommer att korrigeras inom kort. 

spara (002).JPG