Universitets- och högskolerådet, UHR, anordnar tre seminarier under årets Almedalsvecka, där vi diskuterar hur utbildning, utbyten och utveckling för enskilda personer ger mervärden för samhället.

Hur får vi fler svenskar att studera i Europa? Hur kan vi stötta de personer som inte har formell kompetens eller utbildning och vill studera eller arbeta i Sverige?
Dessa frågeställningar är centrala under UHR:s seminarier i Visby, tisdag 4 juli.

Seminarierna webbsänds och kan också ses i efterhand via Uhr.se

Från Tranås till Trieste - så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+

Tisdag 4 juli kl. 11.30-12.15, Strandvägen, H514, Europahusets paviljong i Visby
Wraps serveras från kl. 11.15

Seminariet handlar om studenters internationella rörlighet i Europa som är en viktig fråga för ökad europeisk sammanhållning. Vad har utbyten för potential som motvikt till ett sviktande förtroende för EU, och hur får vi fler svenska studenter att delta genom programmet Erasmus+?

Här kan du läsa mer om seminariet.


Går kompetenser till spillo? Hur förbättras möjligheterna till validering i högskolan?

Tisdag 4 juli kl. 13.00-13.45, Fartyget m/s Sigrid, kajplats 4, Visby hamn
Wraps serveras från kl. 12.00

Hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den, är en viktig fråga för Sverige. Vad krävs för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser bedöms, värderas, dokumenteras och erkänns på ett strukturerat sätt, oavsett hur hen förvärvat dem.

Här kan du läsa mer om seminariet.

Ger reell kompetens mervärde för högskolan? Om det nationella uppdraget, från ord till handling

Tisdag 4 juli kl. 14.00-14.45, Fartyget m/s Sigrid, kajplats 4, Visby hamn

Seminariet handlar om det nationella uppdraget och vi tar upp betydelsen av att tillvarata kompetens där dokumentation eller formella meriter saknas. Vi är överens om att reell kompetens ger mervärde för högskolan och att det är en viktig fråga – men vad krävs för att gå från ord till handling?

Här kan du läsa mer om seminariet.

Senast uppdaterad: 14 juni 2017