På konferensen "En högskola fri från studentfusk" ska vi diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning.

Vi kommer också att diskutera hur beteendet kan förebyggas och motverkas.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Stockholms universitet.

Datum

10 november 2017

Plats

Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, 114 18 Stockholm

Deltagare

Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteman och arbetar med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning.

Anmälan

Här anmäler du dig till konferensen. Sista anmälningsdag: 23 oktober.

Program

Tid Programpunkt
09.00-10.00 Registrering och frukost
10.00-10.15 Inledning,  Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning 
10.15-11.15 Perspectives on Academic Plagiarism, Debora Weber-Wulff, professor for Media and Computing at the University of Applied Sciences HTW Berlin in Germany
11.15-12.00 Förfalskningsproblematik, Erik Johansson, utredare på Universitets- och högskolerådet
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30

Seminarium 1 - Fusk i samband med högskoleprovet, antagning och tillgodoräknande

Seminarium 2 - Disciplinärenden

14.30-15.00

Fika

15.00-16.00

Paneldiskussion (på engelska), Debora Weber-Wulff, Erik Johansson, Lars Bejstam, Tuula Kuosmanen Moderator: Sofie Nordhamren 

Här hittar du ett detaljerat program som pdf-fil.

Kontaktperson

Sofia Lindberg Aslanidou, e-post: fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017