Lyssna

Läs- och skrivutveckling - en nationell och internationell angelägenhet, 23 oktober

Barn och ungas läsförmåga minskar – i Sverige liksom i övriga Europa. Vad kan vi göra för att vända trenden?

Genom Universitets- och högskolerådet kan du som arbetar inom skolan söka bidrag för att samarbeta med kollegor i andra länder runt elevers läs- och skrivutveckling.

Vi bjuder nu in till en heldagskonferens där myndigheter och organisationer visar hur man arbetar med läsfrämjande insatser på hemmaplan. Bland annat Kulturrådet och Skolverket deltar, liksom Berättarmininsteriet som berättar om sin volontärverksamhet för unga i utsatta områden.

Dessutom medverkar internationella projekt med stöd från Universitets- och högskolerådet och delar med sig av sina erfarenheter från samarbeten med andra länder kring läs- och skrivutveckling.

Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på lunch och fika.

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Dag och tid

Fredag 23 oktober, kl. 9.30–16.30.

Plats

Lokal: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017