Här hittar du föreläsarnas konferensmaterial från NUAK 2015, vi lägger in presentationerna så fort de kommer in. Presentationerna är länkade nedan.

Måndagen 21 september | Tisdagen 22 september

F1. Hur får vi bättre administrativa IT-system? Åsa Cajander, Uppsala universitet

F2. Att administrera och administreras. Fredrik Pettersson, Uppsala universitet

Seminariepass:

1:1. Nu är det revolution på gång! (ppt, nytt fönster) André Hesselbäck, Uppsala universitet

1:2. Antagningsprocessen – elefanten i rummet? paneldiskussion 

1:3. Bolognaprocessen idag. Anna Beijmo och Albin Gaunt, Utbildningsdepartementet

1:4. Administrativ kvalitet (ppt, nytt fönster). Cilla Häggkvist, Uppsala universitet

1:5. Systemstöd för studentmobilitet (ppt, nytt fönster) + exempel (ppt, nytt fönster). Pamela Henriksson, Göteborgs universitet

1:6. Uppföljning i nya Ladok (ppt, nytt fönster). Katja Taavo och Catherine Zetterqvist, Ladok3-projektet

1:7. UHR:s informationsuppdrag till studie- och yrkesvägledare. Birgitta Svensson, UHR

2:1 New Public Management. Nils Hertting, Uppsala universitet

2:3. Hur resonerar ÖNH kring anstånd och studieuppehåll? (UKÄ:s webbplats, nytt fönster) Marie Stern Wärn, UKÄ

2:4. Att införa nya IT-stöd utan trassel (ppt, nytt fönster). Thomas Lind, Uppsala universitet

2:5. Utvärdering av administrationen på KTH (ppt, nytt fönster). Sara Karlsson, KTH

2:6. Uppföljning i nya Ladok (ppt, nytt fönster) Katja Taavo och Catherine Zetterqvist, Ladok3-projektet

2:7. Teknisk strategi och planering för NyA 2016–2018 (ppt, nytt fönster). Reijo Soréus, UHR

3:1. Aktuella beslut från ÖNH. Marie Stern Wärn, UKÄ

3:2. Examenshandläggning i nya Ladok (ppt, nytt fönster). Anna Sandberg Telléus, Göteborgs universitet

3:3. Antagning.se – vad tycker de sökande? (ppt, nytt fönster) Marleen Whiteley och André Edqvist, UHR

3:4. Den som söker antagningsstatistik skall finna ­– men var? (ppt, nytt fönster) Torbjörn Lindquist, UHR

3:5. Flödet mellan lokala utbildningsdatabaserna nya Ladok och NyA (ppt, nytt fönster). Anders Mobjörk och Erik Wallenberg, UHR, Ladokkonsortiet

3:6. Nyttoanalys av dokumentuppladdning (ppt, nytt fönster). Gunilla Hammarström, Kerstin Alverholt, Eva Marie Wallmark, UHR

3:7 Vad ingår i supporten av nya Ladok? (pdf, nytt fönster) Ulrika Ringeborn, Ladokkonsortiet, och Fredrik Granström, ITS, Umeå

4:2. Examenshandläggning i nya Ladok (ppt, nytt fönster). Anna Sandberg Telléus, Göteborgs universitet

4:4. SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering (ppt, nytt fönster). Karl Sjödin, arkivarie på SLU

4:5. Flödet mellan lokala utbildningsdatabaserna nya Ladok och NyA (ppt, nytt fönster). Anders Mobjörk och Erik Wallenberg, UHR, Ladokkonsortiet

4:6 Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv (pdf, nytt fönster). Christine Holmström Lind och Daniel Lunneryd, Uppsala universitet

4:7 Vad ingår i supporten av nya Ladok? (pdf, nytt fönster) Ulrika Ringeborn, Ladokkonsortiet, och Fredrik Granström, ITS, Umeå

 

Tisdagen 22 september 2015 

Seminariepass:

5:1. Ladok3-anpassningar av NyA.
Presentation 1,
Anders Arnebert, UHR (ppt, nytt fönster)
Presentation 2, Robert Åhlén, UHR (ppt, nytt fönster)

5:2. Ladok3 Resultathantering. Gunnar Råhlén, produktansvarig Ladokkonsortiet

5:3. Ett eller två urval? (ppt, nytt fönster) Einar Lauritzen 

5:4. Hur hanteras forskarnivå i nya Ladok? (ppt, nytt fönster) Matz-Ola Cajdert och Annette Larsson, Ladok3-projektet

5:5. Öppet forum för examenshandläggare (ppt, nytt fönster). Deltagande examenshandläggare

5:6. Ny leveransprocess för NyA (ppt, nytt fönster). Anders Mobjörk och Kerstin Alverholt, UHR

5:7. Nya Ladok (ppt, nytt fönster). Johan Sjödin, Ladok3-projektet och Transcendent Group

6:2. Ladok3 Resultathantering. Gunnar Råhlén, produktansvarig Ladokkonsortiet

6:3. Ett eller två urval? (ppt, nytt fönster) Einar Lauritzen

6:4. Erfarenheter från pilotomgång. Sitaram Velaga, Agneta Larsson och Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet 

6:6. Ny leveransprocess för NyA (ppt, nytt fönster). Anders Mobjörk och Kerstin Alverholt, UHR

6:7. Att bedöma utländska kvalifikationer (ppt, nytt fönster). Lars Pettersson, UHR

7:1. Lämpliga lärare. Karin Holmvall, UHR

7:2. Så har det gått för oss piloter (ppt, nytt fönster). Christopher Sönnerbrandt, Kungliga Musikhögskolan och Cecilia Åqvist Särg, Högskolan Väst

7:3. VALDA, systemstöd för validering (ppt, nytt fönster). Lennart Hellsten, UHR

7:4. Studiedeltagande i nya Ladok (ppt, nytt fönster). Catherine Zetterqvist, Ladok3-projektet, Linnéuniversitetet

7:5. UKÄ:s rapport Högskolans regler i praktiken (UKÄ:s webbplats, nytt fönster). Caroline Cruz, UKÄ

7:6. Studentförsäkring – hur funkar det? (pdf, nytt föster) Liselott Hollman, Kammarkollegiet

7:7. JIRA, för bättre supporthantering (ppt, nytt fönster). Jenny Cramer, UHR

8:1. Lämpliga lärare. Karin Holmvall, UHR

8:2. Så har det gått för oss piloter (ppt, nytt fönster). Christopher Sönnerbrandt, Kungliga Musikhögskolan och Cecilia Åqvist Särg, Högskolan Väst

8:3. VALDA, systemstöd för validering (ppt, nytt fönster). Lennart Hellsten, UHR

8:5. UKÄ:s rapport Högskolans regler i praktiken (UKÄ:s webbplats, nytt fönster). Caroline Cruz, UKÄ

8:7. Virtuella organisationen (ppt, nytt fönster). John Evans, Elisabeth Sundelin, UHR

Tillbaka till toppen >

Senast uppdaterad: 25 november 2015