Programdagar för högskolan är Universitets- och högskolerådets årliga konferenser om internationellt utbyte inom högre utbildning.

2015 års konferens hade rubriken "Karriärvägledning – internationalisering och anställningsbarhet" och handlade om kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Vilka kompetenser krävs för att få arbete i globala organisationer? Hur kan man bedriva effektiv och framåtsyftande karriärvägledning på lärosätet? På vilka sätt kan vi förbereda våra studenter för morgondagens arbetsmarknad, och vilken roll spelar internationaliseringen i det hela?

Internationella föreläsare

Bland föreläsarna fanns Michael Emery från FN:s befolkningsfond (UNFPA), som pratade om vad som krävs för att söka och få arbete i globala organisationer. Vi gästades också av Bob Athwal från University of Leicester, som under ett flertal år arbetat med att bygga ett karriärcentrum för studenter. Under konferensdag två hålla han i en mer praktisk workshop om karriärvägledning och vad som krävs för att nå framgång för studenter.

Dessutom var det en föreläsning om framtidens lärosäten av Ivar Bleiklie, professor på institutionen för administrations- och organisationsvetenskap vid Universitetet i Bergen. Och Annika Sundbäck från CIMO i Finland talade, utifrån en finsk studie från 2014, om vilka dolda kompetenser studenter har med sig efter en mobilitetsperiod.

Alla föreläsningar gavs på engelska.

Tid och plats

Programdagar för högskolan ägde rum den 27–28 maj 2015.

Plats: Vår Gård i Saltsjöbaden, Stockholm.

Mer information om Programdagar för högskolan hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se

Sista anmälningsdag var den 31 mars.

Senast uppdaterad: 25 november 2015