Lyssna

Almedalen 2016: Fokus breddad rekrytering och ökad internationalisering på högskola och i vuxenutbildning

Är du intresserad av frågor som handlar om breddad rekrytering till högskolan, ökad internationalisering för såväl högskolestudenter som elever på andra vuxenutbildningar? Dessa frågor dryftas under tre olika Almedalsarrangemang med Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tisdag 5 juli i Nowas trädgård, Säcken 7 i Visby

Klockan 13.0013.55
”Måste alla läsa på högskolan?”
Snedrekryteringen till den svenska högskolan består trots att lärosätena har haft särskilt uppdrag sedan början av 2000-talet att främja och bredda rekryteringen.

Vad kan göras för att svenska lärosäten ska bli mer framgångsrika vad det gäller breddat deltagande?

Seminarium med bland andra Ulf Melin, GD på UHR, Aleksandra Sjöstrand, utredare på UHR och Ida Drougge (M) riksdagsledamot och suppleant i Utbildningsutskottet.
Seminariet leds  av moderator Christer Hallerby, Nowa kommunikation.

Klockan 14.0015.00
”Behövs utlandsstudier i en svensk högskoleexamen?”
EU har satt som mål att 20 procent av alla studenter i Europa år 2020 ska ha studerat utomlands när de tar sin examen. Läsåret 2014/2015 var den siffran bara 14 procent för Sveriges del. Vad betyder den relativt låga andelen studenter med internationell erfarenhet i en allt mer globaliserad värld? Vad behöver vi göra för att fler ska ta steget över nationsgränsen?  
 
Debatt med b
land andra Amelie von Zweigbergk, chef kompetensförsörjning på Teknikföretagen, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet och Caroline Sundberg Sveriges förenade studentkårer, under ledning av moderator Christer Hallerby, Nowa kommunikation.

Tisdag 5 juli i Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby

Klockan 11.0011.45
”Vi måste bli mindre hemska – om utlandspraktik”

Internationella erfarenheter är guld värda i en global ekonomi. Elever inom vuxenutbildningen har möjlighet att göra arbetspraktik utomlands via olika europeiska program. Trots dessa möjligheter används inte utlandspraktik fullt ut. Hur kan trenden vändas? Vad krävs för att eleverna ska prova sina vingar i internationella sammanhang och vara mindre ”hemska” med bara fokus på det inhemska?

UHR arrangerar seminariet som en del av Vuxenutbildning i samverkan (ViS)s heldagsseminarium
”Vuxenutbildningens utmaningar”, klockan 8-17.

Mikael Andersson, Vuxenutbildning i samverkan, leder seminariet. Från UHR deltar Bengt Landfeldt, Eva Flemming och Kerstin Hagblom.

UHR:s medverkan vid andra aktörers seminarier

"Colombia efter krigen: Vad kan Sverige göra?"

Arrangör: Latinamerikainstitutet & Colombiagruppen
Tid och plats: 5 juli kl. 15.00-17.00, på Campus Gotland, sal B24.

Catrine Åkerblom, handläggare vid UHR, medverkar och bidrar med utbildningsperspektivet när det gäller Sveriges roll i en fredlig utveckling i Colombia.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017