I samband med att den nya programperioden startar bjuder UHR, tillsammans med MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, in till en digital lansering av nya Erasmus+. Eventet vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om den nya programperioden och dess möjligheter.

Under förmiddagen varvas inspiration och aktuella spaningar med intressanta panelsamtal och projektexempel. Självklart ges även en inblick i vad som är nytt och vilka möjligheter det finns inom nya Erasmus+. 

Lanseringseventet sker fredag 19 mars klockan 9–12 och modereras av Linus Wellander, MUCF, samt presenteras av Maria Linna Angestav, tf generaldirektör UHR och Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

Talare

Anna Ekström, Utbildningsminister

Mariya Gabriel, EU-kommissionär för områdena innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor (språk engelska)

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Per Grankvist, journalist, författare och folkbildare

Carola Gunnarsson, förste vice ordförande i SKR:s styrelse samt internationell talesperson för Europas kommuner och regioner

Daniel Silander, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet samt representant för europeiska forskningsnätverket Research-based analysis of European youth programmes (RAY)

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Anmälan

Anmälan till digital lansering nya Erasmus+ (Invite people)

Senast uppdaterad: 19 november 2021