På konferensen "En högskola fri från studentfusk" den 10 november 2017 diskuterades erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning.

Vi diskuterade också att hur beteendet kan förebyggas och motverkas.

Konferensen var ett samarrangemang mellan Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Stockholms universitet.

Datum

10 november 2017

Plats

Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, 114 18 Stockholm

Deltagare

Konferensen vände sig till dig som är tjänsteman och arbetar med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning.

Program

Tid Programpunkt
09.00-10.00 Registrering och frukost
10.00-10.15 Inledning,  Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning 
10.15-11.15 Perspectives on Academic Plagiarism, Debora Weber-Wulff, professor for Media and Computing at the University of Applied Sciences HTW Berlin in Germany
11.15-12.00 Förfalskningsproblematik, Erik Johansson, utredare på Universitets- och högskolerådet
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30

Seminarium 1 - Fusk i samband med högskoleprovet, antagning och tillgodoräknande

Seminarium 2 - Disciplinärenden

14.30-15.00

Fika

15.00-16.00

Paneldiskussion (på engelska), Debora Weber-Wulff, Erik Johansson, Lars Bejstam, Tuula Kuosmanen Moderator: Sofie Nordhamren 

Kontaktperson

Sofia Lindberg Aslanidou, e-post: fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 30 november 2018