Lyssna

Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?

Studenter, presumtiva studenter och forskare finns bland dem som nu kommer till vårt land som flyktingar. Hur kan lärosätena arbeta för att ta emot dem på bästa sätt?

28 oktober 2016, kl 10:00–15:15
Sheraton Stockholm, Tegelbacken 6

Universitets- och högskolerådet höll i samarbete med Utbildningsdepartementet en dag med inspiration och goda exempel från i första hand svenska lärosäten, men även med internationella utblickar. Framgångsrika regionala samarbeten, snabbspår, stipendier och vikten av god vägledning var litet av det som diskuterades under dagen.

Konferensen vände sig till personer i ledningsfunktion och till ansvariga inom området.

Se inspelningen från konferensen:

Till filmklipp på YouTube

Konferensens hashtag: #flyktUHR

Program

Tid Programpunkt  Länk till filmklipp
10.00 Välkommen. Ulf Melin, GD Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till film Välkommen
  Öppningsanförande. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Länk till film Öppningsanförande
10.30 Higher Education Initiatives and coordination in Germany. Julia Kracht, Senior Desk Officer, German Academic Exchange Service (DAAD)  
11.00 Värdet av vägledning, teori och praktik. Åsa Sundelin, adjunkt vid Stockholms universitet och Carina Bäckström, studie- och karriärvägledare vid Malmö högskola  Länk till film Värdet av vägledning
  Bedömning och validering – vad gör UHR och varför? Lars Petersson, chef avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR  Länk till film Bedömning och validering
  Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning. Ett samarbete mellan Karolinska institutet, Södertörns högskola och Länsstyrelsen Stockholm. John Wahren, professor emeritus, Karolinska institutet  Länk till film Snabbspår
12.00 Lunch  
13.00 SUHF:s arbete med flyktingfrågor – kartläggningsarbete och exempel. Cecilia Christersson, vicerektor Malmö högskola och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor, Helena Lindholm, prorektor Göteborgs universitet, Bo-Anders Jönsson, rektorsråd Lunds universitet, Malin Jönsson, utredare UHR  Länk till film SUHF
13.30 Jobbsprånget – för nyanlända akademiker. Jobbsprånget är ett praktikprogram för asylsökande och nyanlända akademiker. Alexandra Ridderstad, Verksamhetsansvarig Tekniksprånget och Jobbsprånget, IVA  Länk till film Jobbsprånget
13.45 Från läraryrket i Egypten till snabbspåret i Sverige . Manal Albaiaa berättar om sin resa, från undervisande lärare i Egypten till legitimerad lärare i Sverige. Manal är en av de lärare som nu undervisar i Snabbspåret, för nyanlända lärare och förskollärare, på Stockholms universitet  Länk till film Läraryrket
14.00  Lärosätets interna och regionala samverkan kring flyktingfrågan. Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet, Elizabeth Chandy George, projektledare, Göteborgs universitet  Länk till film Lärosätets interna
14.20 Stipendium för asylsökande. Linnéuniversitetets stipendium för asylsökande för att täcka studieavgifter, Bo Bergbäck, vicerektor Linnéuniversitetet  Länk till film Stipendium
14.40 Paneldiskussion med summering. Caroline Sundberg SFS, Sam Yildirim, utvecklingsledare integration Länsstyrelsen Stockholm, Cecilia Christersson, vicerektor Malmö högskola, Alexandra Sjöberg, Utvecklingsledare för snabbspår på Arbetsförmedlingen  Länk till film Paneldiskussion

Moderator: Tobias Smedberg

Senast uppdaterad: 27 november 2018