De här föreläsarna medverkar vid IDA 2017:

Nätverket NILS

NILS är ett nätverk av lärarutbildare speciellt intresserade av internationalisering inom lärarutbildningen. Nätverket formades ur ett initiativ från UHR . Mats Johnsson, Malmö universitet, och Suk Hi Cho, Stockholms universitet berättar mer om nätverket.

University College South Denmark (UCSD)

UCSD driver sedan flera år en framgångsrik internationell lärarutbildning. Undervisningen sker på engelska hela första året för att sedan gradvis gå över till danska. Utbildningen ger utländska studenter en möjlig väg in på den danska arbetsmarknaden, men är också populär bland "vanliga" danska studenter. Är lärarutbildning inte längre en nationell angelägenhet? Vad innebär det för utbildning och studenter när lärarutbildningen blir internationell? Föreläsning med Jette Laursen, senior adjunkt i engelska och internationell koordinator vid UCSD.

Visuell makt med Joanna Rubin Dranger

Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack, serietecknare och bilderbokskapare. Föreläsning om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och stereotypa bilder hänger ihop. Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än någonsin tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets. Sedan 2012 har vi kunnat följa en rad polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen. Föreläsningen Visuell Makt ger en fördjupad kännedom om stereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner.

Kan utlandspraktik löna sig?

Stephen Molloy är fysiker och ingenjör och jobbar med världens största partikelacceleratorer. Han har arbetat runt om i världen  — Japan, USA, Tyskland — och nu arbetar han på European Spallation Source i Lund.  Under sitt yrkesliv har Stephen varit student, handledare, chef och frilansande fysiker och jobbat med människor från minst 40 olika länder. Stephen kommer att berätta om sin karriärväg och hur hela hans professionella liv började med IAESTE — en internationell ideell organisation som arbetar med betalda praktikutbyten världen över.

Att tillgodoräkna studenters praktik utomlands

Josef Vochozka har en juristexamen från Charles University i Prag och är idag chef för den ideella organisationen EDUCA International och verksam vid Metropolitan University Prague. Under årens lopp har Josef koordinerat internationella projekt inom Tempus, Sokrates och andra EU-program som är föregångare till dagens Erasmus+. Han föreläser också om internationalisering inom högre utbildning runt om i världen.

PG Hallberg, om erfarenheter från ett mobilt yrkesliv inom lärarutbildningen

PG Hallberg är pensionerad adjunkt från Umeå universitet. Under större delen av sitt yrkesliv har han arbetat med lärarutbildningen och aktuella frågor för denna. Han är också en ytterst mobil lärare som inspirerat och influerat studenter till olika typer av utbyten i hela världen.

The SwIndia projekt - ett utbyte för studenter och lärare på socialhögskolan

Lakshmi Kumar är rektor för Orchid school i Pune i Indien. Hon är också styrelseordförande för ett tekniskt universitet i Solapur. Under 20 år har Lakshmi tillsammans med Örebro universitet och numer också Stockholms universitet genomfört the SwIndia projekt. Ett utbyte för studenter och lärare på socialhögskolan.

Internationalisering av högre utbildning och forskning

Martin Wikström är forsknings- och utbildningspolitisk expert och senior projektledare på Kungl. Ingejörsvetenskapsakademien (IVA). Har arbetat med ett treårigt projekt "utsiktsplats forskning" som syftade till att stärka diskussion och analys om mål och medel för svensk forskningspolitik. Rapporten som Martin berättar om har tittat närmre på internationalisering av högre utbildning och forskning och kommit fram till några konkreta förslag.

Senast uppdaterad: 30 november 2018