Vid anmälan till IDA 2017 väljer du två av temaområdena nedan:

Internationella möjligheter för studenter inom lärarutbildning

Studenter på lärarutbildningar är i regel mindre mobila än andra studenter. Det har visat sig att de har svårt att få till stånd en period utomlands under sin utbildning. Samtidigt finns lärarutbildningar som skapat mobilitetsfönster eller satsat på praktik utomlands. Lärarutbildning anses också ofta vara en lokalt eller regionalt förankrad utbildning. I Danmark har man valt att skapa en internationell lärarutbildning som lockar studenter från hela världen och där man arbetar aktivt med internationalisering. Har vi något att lära från dem?

Etiska dilemman i samband med internationella utbyten

Etiska och moraliska dilemman av olika dignitet kan uppstå i samband med internationella utbyten och samarbeten. Inte minst när det gäller de formella överenskommelser som lärosäten skriver med varandra. Vilka etiska problem har ni upptäckt och hur hanterade ni dessa? Till den här fördjupningen vill vi gärna ha exempel på olika etiska dilemman och ni ombeds därför kort beskriva och ta med sådana till konferensen. Givetvis går det också bra att delta utan att egna exempel, men man förväntas bidra till diskussionerna under workshopparna.

Internationella möjligheter till praktik för studenter

Det finns flera möjligheter till utlandspraktik för studenter, både under och efter avslutad utbildning. En student kan söka praktik och få stipendium genom Erasmus+, och inom Praktikantprogrammet finns möjlighet till internationell praktik genom någon av Sidas ramorganisationer. Praktikmöjligheter finns dessutom genom Nordplus, IAESTE och många andra organisationer. Bidragsnivåerna för praktik inom Erasmus+ har ökat och UHR vill gärna ha en dialog om hur vi kan marknadsföra möjligheterna till praktik. Vilka konsekvenser får praktiken för lärosätena? Finns det behov av ett nätverk i Sverige för praktik? Till denna fördjupning vill vi gärna att ni själva bidrar med konkreta exempel på hur man löser administrativa frågor runt praktik.

Betydelsen av lärares mobilitet i förhållande till studenters

En avgörande faktor för studenter som åker på internationella studier eller utbyten är lärarens positiva attityd, ofta grundad i ett eget utbyte. Läraren  har därmed stor betydelse för studenters mobilitet. Hur stöttar man lärares mobilitet, vilka hinder finns och hur kan lärosäten bygga strukturer som gör det möjligt för lärare att vara mer internationella? Finns det modeller som kan användas av flera lärosäten? Vilka problem kan uppstå? Ta gärna med erfarenheter från ditt eget lärosäte.

Senast uppdaterad: 30 november 2018