Presentationer från plenum

UHR:s presentation av alla konferensens talare (pdf)

Internationalisering och krisbredskap:
Johan Gert, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (pdf)
Håkan Stridh Utrikesdepartementet (pdf)
Erland Törngren, Kammarkollegiet (pdf)

Anna Lundh, Universitetskanslersämbetet: Universitets och högskolors internationella utbildningssamarbeten 2014-2015 (pdf)

Rebecca Murray, University of Sheffield: Lives in Limbo: Comparing the Experiences of Forced Migrants Access to and Participation in Higher Education (pdf) 

Education for all - Rebecca Murrays vägledning till lärosäten om att stödja flyktingar inom högre utbildning.

Lotten Hultgren Viklund, Stockholms universitet, & Nadin Habbal, KTH: Emrex – ett EU-projekt till stöd för  studentmobilitet (pdf) 

Mikael Börjesson, Emma Laurin och Andrée Bryntesson, Uppsala universitet: Vilka är de internationella studenterna? (pdf)

Alastair Creelman, Linnéuniversitetet: Internationalisering på hemmaplan (pdf)

Presentationer från workshopparna

Internationalisering och krisberedskap

Gunnel Göransson, God förmåga (pdf)

Karin Granevi, Stockholms universitet (pdf)

Grimur Magnusson, Sida Partnership Forum (pdf)

Internationalisering på hemmaplan  – IT och sociala medier

Pernilla Josefsson, Kungliga tekniska högskolan (pdf)

Omid Mahmoudi, Ensamkommandes förbund (pdf)

Lars Uhlin, Karolinska institutet (pdf)

Alistair Creelman, Linnéuniversitetet (pdf)

Migration och internationalisering

Workshop om migration och internationalisering, UHR med flera (pdf)

Mobilitet och internationella samarbeten

Anders Ahlstrand, Universitets- och högskolerådet (pdf)

Hedda Söderlundh, Södertörns högskola (pdf)

Lina Solander, Uppsala universitet (pdf)

Anders Clarhäll, Universitets- och högskolerådet (pdf)

Bitte Söderberg Roth & Martin Bolinder, Örebro universitet (pdf)

Internationalisering och näringslivssamarbete

Workshop om internationalisering och näringslivssamarbete, UHR med flera (pdf)

Michael Oppenheimer, Högskolan Dalarna (pdf)

Eva-Maria Fahrer, Adfahrer (pdf)

Senast uppdaterad: 30 november 2018