Den 5–6 november arrangerade UHR tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola årets konferens på tema hållbar internationalisering. Nu kan du se inspelningen från den delen som hölls i plenum.

Illustration hållbar internationalisering

Tema: Hållbar internationalisering

Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Dessa frågor vill årets internationaliseringsdagar synliggöra och belysa under det övergripande temat - hållbar internationalisering.

Program och talare

Se program och talare för respektive dag nedan. Du kan också ladda ner hela programmet som pdf.

Se filmupptagningar från konferensen

Plats

Lindholmen Conference Centre, Göteborg

Observera att tider i programmet är cirkatider och kan komma att justeras. 


11:30
Registreringen öppnar och stå-lunch finns tillgänglig

13:00 Välkommen! 

Samtal på scenen: 
Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
Anders Palmqvist, vicerektor forskning och forskarutbildning, Chalmers tekniska högskola
Moderator: Johannes Hylander, New Republic

13:20 Keynote Pam Fredman

Ordförande i International university association (IAU)

13:50 Panelsamtal. Hållbarhet och internationella utbyten - går det ens ihop?

Hur anpassa en verksamhet efter en föränderlig omvärld? Hinner lärosätena med i svängarna eller riskerar de att halka efter? Hur påverkas den kulturella mångfalden och det konstnärliga uttrycket om vi minskar på fysiska möten människor emellan? På vilka sätt anpassar sig näringslivet till nya krav på hållbarhet från konsumenter? Vilka förväntningar har studenter på lärosätens arbete med hållbarhetsfrågor när det gäller internationella utbyten? Vilka utmaningar finns och vilka möjligheter ser vi när det gäller hållbar internationalisering generellt?

Edward Jobson, Volvo Trucks Vice President Electromobility
Sara Laginder, erasmusansvarig Uppsala universitet
Raymond Samo, ordf Göteborgs universitets studentkår (GUS)
Fredrik Österling, konserthuschef Helsingborg Konserthus
Gunnar Köhlin, Associate Professor & Director Environment for Development Initiative,  Göteborgs universitet

14:20 Internationalisering på hemmaplan och pedagogisk utveckling: SLU:s erfarenhet med att koppla strategi till verklighet

Internationalisering på hemmaplan är en central och grundläggande del av en såväl lyckad som inkluderande internationaliseringsstrategi. Presentationen redovisar Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) arbete med att utveckla ett strategiskt dokument med särskilt fokus på internationalisering på hemmaplan. Fokus ligger på att beskriva en särskild del av universitetets prioritering av kapacitetsutveckling – nämligen att fortbilda universitetslärare och forskarhandledare i interkulturell kommunikation och det internationella klassrummet. I den utbildningssatsningen kommer kopplingen till Agenda 2030 att vara en naturlig del.

Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling, SLU / Rådgivare för internationella utbildningsfrågor, SLU Global

14:40 Paus med kaffe och smörgås

15:10 Internationalisering genom virtuell mobilitet för kunskapsutbyten med globala perspektiv

Making Internationalisation a Reality for Occupational Therapy Students (MIROTS) har syftat till att förbereda studenter på att kunna verka i ett mångkulturellt samhälle, där alla människors lika värde och hållbar utveckling står i fokus. Oavsett om studenterna kommer att verka i Sverige eller utomlands kommer de att behöva ha förståelse för globala förutsättningar. MIROTS handlar om att stärka professionell identitet och att skapa webbaserade lärandesituationer tillsammans med studenter från andra europeiska länder.

Kristina Orban, doktor i medicinsk vetenskap, verksam vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet

15:40 Development of an International Master Programme in Work Integrated Political Studies - A Collaboration between University West (Sweden) & University of the Western Cape (South Africa)

With an overall aim to develop an internationally competitive multi-disciplinary master programme focusing on applied science and close collaboration with civil society, University West and University of the Western Cape are in the process of developing a Master Programme in Work Integrated Political Studies (WIPS). The programme will include joint teaching and supervision, conducted in a combined campus/on-line mode, and working closely with the civil society in both countries. 

Professor Per Assmo, programme director for the International Programme for Politics & Economics (IPPE), University West.

16:10 Årets Erasmus+ aktör koras!

För tredje året delar UHR ut utmärkelsen Årets Erasmus+ aktör. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma organisationer som på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt arbetar med kvalitetsutveckling genom europeiska utbyten och samarbeten via Erasmus+. Vinnaren av årets utmärkelse är ett lärosäte som systematiskt och framgångsrikt har främjat Erasmus+ studentmobilitet.
Vinnaren presenterar sitt arbete med Erasmus+

16:45 Avrundning

17:00 Konferensens första dag avslutas

18:30 Välkomsdrink restaurang Kajskjul 8

Middagen startar kl 19:00

Generaldirektör Karin RödingTalare

Karin Röding

Generaldirektör för Universitets- och högskolrådet. Karin Röding har tidigare arbetat bland annat som statssekreterare på Utbildningsdepartementet, varit rektor för Mälardalens högskola samt Universitetsdirektör för Karolinska institutet. 

Eva WibergEva Wiberg

Eva Wiberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017. Hon är professor i italienska och har tidigare arbetat som prorektor vid Lunds universitet.

 

 

Anders Palmqvist

Anders PalmqvistAnders Palmqvist är, sedan maj 2018, Chalmers vicerektor för forskning och forskarutbildning. Inom sitt uppdrag som vicerektor har Anders Palmqvist samordningsansvar för internationaliseringsfrågor inom rektorsgruppen. Anders Palmqvist är Tekn. Dr. i Oorganisk kemi och Professor i Materialkemi på avdelningen för Tillämpad kemi.

 

Johannes HylanderJohannes Hylander

Konferensens moderator. Johannes Hylander, medgrundare av konsultbyrån New republic. Johannes har tidigare arbetat i ledande roller i högskolesektorn samt fackföreningsvärlden och har varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter.

 

Pam Fredman

Pam Fredman är ordförande för den globala universitetsorganisationen International Association of Universities, IAU. Organisationen är kopplat till FN-organet UNESCO och har över 600 medlemmar i 130 länder. Pam har tidigare varit rektor vid Göteborgs universitet. 

 

Fredrik ÖsterlingFredrik Österling

Fredrik Österling är konserthuschef, Helsingborgs konserthus.

 

 

 

Edward JobsonEdward Jobson

Edward Jobson, Volvo Trucks Vice President Electromobility. Edward has a background from leading the drivetrain research at Volvo Group. During 10 years as Environmental Director at Volvo Buses he has been pioneering the market introduction of hybrid and electric buses, around the globe. He is since a year responsible for securing the success of electrification at Volvo Trucks.

 

Sara LaginderSara Laginder

Sara Laginder, erasmusansvarig, Uppsala universitet.
Sara projektleder Uppsala universitets pilotprojekt med resestipendium till utresande Erasmusstudenter som väljer att ta tåget istället för flyget.

 

Gunnar KöhlinGunnar Köhlin

Gunnar Köhlin, Associate Professor & Director Environment for Development Initiative University of Gothenburg. Gunnar är engagerad i Initiativet Environment for Development (EfD), som väldigt framgångsrikt har utbildat miljöekonomer i många länder sedan 2007.

 

Natalie JellinekNatalie Jellinek

Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling, SLU / Rådgivare för internationella utbildningsfrågor, SLU Global, SLU

 

 

Kristina OrbanKristina Orban

Kristina Orban är doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Kristina är verksam vid Institutionen för Hälsovetenskaper och har under de tre senaste åren projektlett ett Erasmus+ strategiskt partnerskapsprojekt där sex europeiska universitet varit involverade.

 

Per AssmoPer Assmo

Professor Per Assmo is the programme director for the International Programme for Politics & Economics (IPPE) at University West. He has more than 30 years' experience of international teaching, research and development of higher education, especially on the African continent. />

 

Dagen inleds med parallella valbara pass. 

Pass kl 08:50 - 09:40. Välj ett av passen A - D

A: Internationalisation of the curriculum part 1, the KI experience. FULLT

Join this workshop where you will meet the team who will share how Karolinska Institutet (KI) has chosen to internationalise the curriculum of 5 of its degree programmes. Together, we will discuss why KI has embarked on this process, what stakeholders to involve, who the team leading the process is and how it has chosen to implement the process.
The workshop is held in English.

Del ett är fristående från del två (se pass E), men passar att kombinera. 

Jennifer Valcke, Education Developer/Senior Lecturer,  Karin Båge, utbildningshandläggare, Helena Nordenstedt, forskarassistent,  Emma Hägg, internationell koordinator, and Karen Gustafsson, handläggare, Karolinska Institutet. 

B: Internationalisering för ALLA.  FULLT

Global kompetens är viktigt i dagens samhälle. En kompentens som lärosätena till stor del erbjuder studenter genom olika mobilitetsprogram. Men hur säkrar vi kompetensen och hur kan vi nå ut till alla studenter? Även de som inte är resbenägna eller har möjligheten? Det behövs fler aktiviteter, nya nyckeltal och tydlig kommunikation kring vad vi önskar att våra studenter ska lära sig genom sina internationella erfarenheter. Malmö universitet utvecklar nu ett Student Engagement Certificate med olika spår, varav globalt engagemang är en del. Sedan våren 2019 finns det möjlighet att samla internationella meriter som ger ett certifikat med inriktning på globalt engagemang. Grundkonceptet bygger på att studenterna samlar olika internationella aktiviteter både hemma och utomlands och sedan reflekterar över hur dessa aktiviteter har utvecklat deras interkulturella och internationella kompetens. Erfarenheterna ska vara kopplade till studenternas framtida examen/yrke. Konceptet är inspirerat från LU.

Workshopen kommer att:

 • reflektera över vilka globala kompetenser vi önskar att våra studenter ska ha utvecklat under studietiden
 • reflektera över hur vi säkrar att internationalisering inte endast erbjuds genom mobilitet utan även genom aktiviteter på hemmaplan
 • Presentera Mau konceptet, Hälsa och Samhälle

Karin Frydenlund, enhetschef International Office, Marianne Kisthinios universitetsadjunkt, ordförande internationella rådet Hälsa och samhälle, Malmö universitet.

C: Bättre nätbaserad kollaboration – nya arenor för virtuell mobilitet. FULLT

Virtuell mobilitet är mer aktuell än någonsin när vi ska begränsa antalet flygresor och minska vårt koldioxidutsläpp. Fysisk mobilitet kommer att begränsas allt mer men samtidigt behöver vi främja internationellt samarbete. Vi kommer helt enkelt att mötas och samarbeta i digitala arenor men många av de plattformar vi använder idag främjar inte kollaboration och aktivt lärande.

 • Hur kan vi skapa bra digitala mötesplatser för virtuella konferenser, projektarbete och andra samarbetsformer?
 • Hur skapar vi digitala mötesplatser för informella möten och socialisering? 

I denna workshop kommer ni att få tips om initiativ och verktyg som skapar närvaro och engagemang i digitala miljöer. Dessutom berättar vi kort om erfarenheter från ett internt projekt om virtuell mobilitet vid Linnéuniversitetet, Global Classroom.

Alastair Creelman, e-lärande specialist, omvärldsbevakare, projektledare vid universitetsbiblioteket, Corina Löwe, universitetslektor, Linnéuniversitetet

D: Kreativa lösningar och goda exempel initierade av studenter. FULLT

Seminariet kommer att presentera flera exempel på hållbarhetsprojekt initierade av studenter. 

Bland annat presenteras:

Sustainable Exchange Refund Programme - Stay Grounded GU

At GU, we constantly strive to make internationalization and mobility more sustainable. During the spring semester 2019, there is a sustainability project, administered by a group of students, called Sustainable Exchange Refund Programme. It is financed by the internal Climate Fund at the University of Gothenburg. The aim is to support international students and outgoing exchange students who travel to and from Gothenburg without flying. If you choose to travel by train, bus and/or ferry, the project can provide a 50% refund of the ticket costs. The current project is limited to the spring semester 2019.

Konrad Loimer, biology student, Josefine Karlsson, environmental science student and Tomas Eberspanger, political Science student, Göteborgs universitet.
Seminariet modereras av Eddi Omrcen, hållbarhetsstrateg Göteborgs universitet.

Fler projekt kommer att presenteras löpande. 

 

Pass kl 10:10 - 11:00. Välj ett av passen E - H

E: Internationalisation of the curriculum part 2, conceptual framework and tools. FULLT

In the second part of the workshop, the team leading the process of Internationalisation of the Curriculum (IoC) will share the conceptual framework KI has used, including the process and the tools it has developed. Some examples of how the Nursing, Dentistry, Biomedicine and Occupational Therapy study programmes have worked with their curricula will also be presented.
The workshop is held in English.

Del två är fristående från del ett (pass A) men passar att  kombinera.

Jennifer Valcke, Education DeveloIper/Senior Lecturer,  Karin Båge, utbildningshandläggare, Helena Nordenstedt, forskarassistent,  Emma Hägg, internationell koordinator, and Karen Gustafsson, handläggare, Karolinska Institutet. 

F: Internationalisering på hemmaplan. FULLT

Möjligheter och utmaningar

Universiteten har ansvaret att förbereda studenterna på att leva och arbeta i ett globalt samhälle. Alla studenter behöver rustas med internationell förståelse och interkulturell kompetens. Internationalisering behöver inte bara ske genom fysisk rörlighet utan kan ta många andra former.
Presentation ger ett exempel på hur man kan arbeta med Internationalisering på hemmaplan med relativt enkla medel.
Studenterna får möjlighet att komma i kontakt med internationella studenter från början av sin utbildning.
Genom detta har de möjlighet att bygga upp ett eget professionellt nätverk på internationell nivå och därmed öka sina interkulturella kompetenser.

 • Resultatet av en studentutvärdering kommer att presenteras.
 • Möjligheter och utmaningar kommer att diskuteras.

Ann Johansson, lektor vid arbetsterapeututbildningen, Hälsohögskolan, Jönköping University och koordinator för internationaliseringsarbetet inom avdelningen för rehabilitering.

Internationell och interkulturell kompetens på hemmaplan

COPILOT eller Cooperative Online Peer and Intercultural Learning in Occupational Therapy är ett Erasmus + finansierat projekt tillsammans med sex europeiska partneruniversitet. Målet är att skapa innovativa och flexibla inlärningsmöjligheter som gör det möjligt för studenter att lära sig om ämnet arbetsterapi i ett internationellt och interkulturellt sammanhang. COPILOT sker tillsammans med studenter från andra länder, via olika IT lösningar och utan att de lämnar sina hemuniversitet. Projektets teoretiska och praktiska ramverk är utvecklat för att passa de befintliga läroplanerna för projektpartnerna, men även en generisk modell kommer att tas fram inom projektet som gör det möjlig att överföra till andra utbildningsprogram i andra ämnen.

Maria Prellwitz, biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet och internationell samordnare för institutionen för hälsovetenskap.

 

G: Mötet med den andre och mig själv - hur får vi in hållbar internationalisering i förberedelser inför utbyten? FULLT

Syftet med workshopen är att ge en idé och inspiration om hur vi kan förbereda studenter inför internationella utbyten.
På workshopen ges inblickar i:

 • vad Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är
 • vad de olika dimensionerna av hållbar utveckling innebär
 • vilka kan förväntningar vara med ett utbyte?
 • kulturmöten - hur förbereda studenterna på mötet med en ny kultur? 
 • hur sätta upp målsättningar både med studierna och på det privata planet?
 • hur är det att komma hem? Vad tar jag med mig och hur har det påverkat mig?

 Amela Fific och Bo Hellström, regionansvariga för UHR:s verksamhet Den globala skolan (DGS). DGS arrangerar fortbildning i lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium samt för lärarstudenter.

 

 

H: Digitala forskarkonferenser: verktyg, erfarenheter och implementering. FULLT

Konferenser och workshops är en central del i vetenskapens internationella utbyten. De traditionella formerna skapar dock ett omfattande flygresande. Trots kunskaper om allvarliga klimateffekter fortsätter flygresandet att öka inte minst inom akademin. Vi har idag goda förutsättningar för att styra om konferenser mot digitala former. Erfarenheter visar att dessa kan ge både klimatmässiga, ekonomiska och tidsmässiga vinster. Digitala konferenser kan också göras tillgängliga för fler och det vetenskapliga utbytet kan fördjupas. Det är en viktig utmaning för akademin att utveckla digitala verktyg och organisation för digitala forskarkonferenser.

Vid detta seminarium presenteras en plattform för digitala konferenser utvecklad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (GU), och som nu är tillgänglig för andra att använda. Vi presenterar också erfarenheterna från en genomförd digital konferens. Utifrån detta diskuterar vi tillsammans hur de digitala konferenserna kan utvecklas och integreras i universitetens verksamhet.

Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet.

Plenum

11:15 Varför är det inte en självklarhet att människor ska få resa fritt?

Ett nedslag i ett politiskt Europa som 2019 bland annat präglats av Brexit och EU-val. Hur påverkas samarbeten och internationella relationer av att vi står inför stora politiska utmaningar? Att vi  lever i en värld som blir allt mer polisariserad samtidigt som den ställer krav på ökad inkludering och samarbete över kultur- och nationsgränser? Hur tänker unga i Europa kring sin egen roll i Europas utveckling? Är man intresserad och engagerad i utbyten med andra länder eller föredrar man att stanna hemma? Vilka konsekvenser kan det i så fall få på längre sikt?

Erik de la Reguera, DN:s korrespondent i Frankrike. Erik rapporterar även från Storbritannien. Han har tidigare varit DN:s korrespondent i Latinamerika. Erik är författare till boken Gränsbrytarna där han söker svar på frågan: varför är det inte en självklarhet att människor ska få resa fritt?

11:30 SFS om hållbar internationalisering ur ett studentperspektiv

Studenter är en stark och viktigt drivkraft i arbetet med hållbarhetsfrågor. SFS ger sitt perspektiv på hur dagens och morgondagens studenter ser på dessa frågor.

Nya ordförande/vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer (SFS)

11:50 Avrundning och tack för i år!

12:00 Grab-and-go-lunch

 

 

Talare

 

Jennifer ValckeJennifer Valcke

Jennifer Valcke, Education Developer, Senior Lecturer, Enheten för Undervisning och Lärande (UoL), Karolinska Institutet.

 

 

Karin BågeKarin Båge

Karin Båge, handläggare, insititutionen för folkhälsovetenskap, KI

 


Karen GustafssonKaren Gustafsson

Karen Gustafsson, handläggare, avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI. 

 

 

 

Emma HäggEmma Hägg

Emma Hägg, internationell koordinator, universitetsförvaltningen, KI.

 

 

Helena NordenstedtHelena Nordenstedt

Helena Nordenstedt, projektsamordnare, institutionen för folkhälsovetenskap, KI.

 

 

 

Karin FrydenlundKarin Frydenlund

Karin Frydenlund, enhetschef International Office, Malmö universitet.

 

 

Marianne Kisthinios

Marianne KisthiniosMarianne Kisthinios, universitetsadjunkt, ordförande internationella rådet Hälsa och Samhälle, Malmö universitet.


 

 

Alastair CreelmanAlastair Creelman

Alastair Creelman, Sektion för högskolepedagogik Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet

 

 

Corina löweCorina Löwe

Corina Löwe, universitetslektor, institutionen för språk, Linnéuniversitetet

 

 

 

Konrad LoimarKonrad Loimer, Josefine Karlsson, Thomas Eberspanger

Thomas Eberspanger, Political Science student, Josefine Karlsson, environmental science student, Konrad Loimar, Biology student, Göteborgs universitet.

 

Ann JohanssonAnn Johansson

Ann Johansson, verksam som lektor vid arbetsterapeututbildningen, Hälsohögskolan, Jönköping University och koordinator för internationaliseringsarbetet inom avdelningen för rehabilitering.

 

Maria PrellwitzMaria Prellwitz

Maria Prellwitz, biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet och internationell samordnare för institutionen för hälsovetenskap.

 

 

Amela Fific Bo HellströmAmela Fific och Bo Hellström

Amela Fific, regionansvarig väst, och Bo Hellström, regionansvarig syd, Den globala skolan, Universitets- och högskolerådet.
Mats EkströmMats Ekström

Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är engagerad i frågan om hur akademin skall ställa om till klimatmässigt hållbara former för internationella samarbeten.


Erik de la RegueraErik de la Reguera

Erik de la Reguera, DN:s korrespondent i Frankrike. Erik rapporterar även från Storbritannien. Han har tidigare rapporterat för DN i från Latinamerika. Erik är författare till boken Gränsbrytarna där han söker svar på frågan: varför är det inte en självklarhet att människor ska få resa fritt?

 

Eddi Omrcen

Eddi Omrcen, hållbarhetsstrateg vid Göteborgs universitet.

 

 

 

Bild kommerMatilda Strömberg

Matilda Strömberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer

 

 

Mer information

Har du frågor om konferensen och dess innehåll kontakta:

Sandra Arnborg, projektledare
E-post: Sandra.Arnborg@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 mars 2021