Här kan du se de föreläsningar som hölls i plenum. Seminariepassen spelades inte in.

5–6 november 2019

Välkommen! Klicka för att se filmen i helskärmsläge 

Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
Anders Palmqvist, vicerektor forskning och forskarutbildning, Chalmers tekniska högskola
Moderator: Johannes Hylander, New Republic

Keynote  

Pam Fredman, ordförande i International university association

Panelsamtal: Hållbarhet och internationella utbyten - går det ens ihop?  

Edward Jobson, Volvo Trucks Vice President Electromobility
Sara Laginder, erasmusansvarig Uppsala universitet
Raymond Samo, ordf Göteborgs universitets studentkår (GUS)
Fredrik Österling, konserthuschef Helsingborg Konserthus
Gunnar Köhlin, Associate Professor & Director Environment for Development Initiative, Göteborgs universitet

Internationalisering på hemmaplan och pedagogisk utveckling: SLU:s erfarenhet med att koppla strategi till verklighet  

Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling, SLU / Rådgivare för internationella utbildningsfrågor, SLU Global

Internationalisering genom virtuell mobilitet för kunskapsutbyten med globala perspektiv  

Kristina Orban, doktor i medicinsk vetenskap, verksam vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet

Development of an International Master Programme in Work Integrated Political Studies - A Collaboration between University West & University of the Western Cape  

Professor Per Assmo, programme director for the International Programme for Politics & Economics (IPPE), University West

Årets Erasmus+ aktör koras!  

Uppsala universitet belönas med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör.

Varför är det inte en självklarhet att människor ska få resa fritt?  

Erik de la Reguera, DN:s korrespondent i Frankrike

SFS om hållbar internationalisering ur ett studentperspektiv  

Matilda Strömberg, ny ordförande/vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Avrundning och tack för i år!  

Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet

Senast uppdaterad: 18 november 2019