Lyssna

Årets tema: Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter

När: 10-11 november, lunch till lunch

Var: Campus Eskilstuna, Mälardalens universitet


De senaste årens händelser har haft en stor påverkan på lärosätenas arbete, bland annat har användandet av olika IT-verktyg i undervisningen fått förnyat fokus, samtal om lärosätenas roll i samhället aktualiserats och frågan om utbytenas miljöpåverkan lyfts. Årets IDA syftar till att ge konferensdeltagarna en inblick i hur olika lärosäten mött de utmaningar som uppstått och samtidigt visa på de möjligheter som dykt upp. 

Konferensen riktar sig till dig som på något sätt är involverad i ditt lärosätes internationaliseringsarbete. Det kan vara administrativt eller akademiskt och på såväl strategisk som institutionsnivå.

Mer om årets konferensprogram

 

Senast uppdaterad: 28 november 2022