Lyssna

Internationaliseringsdagarna: från strategisk agenda till handling

Den 6–7 november hölls 2018 års internationaliseringsdagar för högre utbildning. Årets konferens belyste hur lärosäten på olika sätt arbetar med metoder kopplade till fyra av internationaliseringsutredningens delmål. Nu kan du se konferensen i efterhand.

Praktisk information om konferensen

Datum: 6–7 november 2018

Målgrupp: Beslutsfattare, programhandläggare, internationaliseringsansvariga, studievägledare på lärosäten.

Pris: 2 000 kronor inklusive luncher, fika och middag.

Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.

Konferensen arrangerades av UHR tillsammans med Uppsala universitet.

Program

Se filmupptagningarna från konferensen.

Programmet som pdf: Program internationaliseringsdagarna 2018

Tisdag 6 november

Registreringen öppnar klockan 11:00. Lunch från klockan 11:30. Konferensen startar klockan 12:30 och slutar 17:15.

Välkommen!

Karin Röding, generaldirektör UHR. Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet. Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Keynote

Agneta Bladh, särskild utredare Internationaliseringsutredningen.

Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor

Introduktion: Jonas Hafström, ambassadör och styrelseordförande Lunds universitet.

Internationell strategiutredning.
Margrete Søvik , Senior Adviser, DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning)

Internationaliseringsarbete på olika nivåer vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
Henrik Edgren, universitetslektor och prefekt, Uppsala universitet.

Mål 3: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens

Introduktion: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Erfarenheter från arbetet med att internationalisera utbildningens innehåll genom att se över lärandemålen.
Ingrid From, universitetslektor i omvårdnad och Juvas  Marianne Liljas, docent och universitetslektor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna.
Jennifer Valcke, Education Developer, Unit for Medical Education (UME), Karolinska Institutet.

Beyond it was great - ett projekt där hemvändande studenter får hjälp och stöd att göra en kompetensinventering av sina utlandsstudier.
Maria Eriksson, sektionschef, och Ida Söderlund, internationell koordinator, International Office, Linnéuniversitetet.

Certifikat för global kompetens - ett utbildningspaket för programstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet är att stärka studenternas globala kompetens, oavsett om de tänker arbeta i Sverige eller utomlands.
Björn Kjellgren, universitetslektor KTH.

Internationella dimensioner i studenters utbildning – ett första steg mot studentmobilitet.
Camilla Ekwall, internationell koordinator, Uppsala universitet.

Sammanfattning och avslutning

Vi sammanfattar dagens programpunkter och avslutar cirka 17:15.

Middag på Norrlands nation

Middag på Norrlands nation klockan 19:00 .

Onsdag 7 november

Konferensen började klockan 08:30 och slutade 12:45.

Mål 4: Anställda vid universitet, inklusive doktorander, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät

Det akademiska värdet av mobilitet och vikten av att involvera flera personalkategorier i internationella utbyten.
Anders Ahlstrand, utredare på Universitets och högskolerådet.

REALISE – a project focusing on staff mobility. Ett EU-projekt som syftar till att främja och hitta innovativa sätt att arbeta med personalmobilitet.
Lotta Kåvemark, Internationell koordinator och Jan-Erik Lundquist, universitetslektor, Linköping universitet.

För att utöka lärarnas pedagogiska verktygslåda har Umeå universitet utvecklat en modul om internationalisering och mobilitet i en av de högskolepedagogiska kurserna som riktar sig till nya lärare.
Eva Svedmark, föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) och Ingrid Svensson, enhetschef, International Office, Umeå universitet.

Riktad kompetenshöjning utvecklar språkkunskaper hos undervisande personal inom ramen för Erasmus+. Ett initiativ som kvalitetssäkrar undervisningen, vidgar internationella nätverk och i förlängningen hoppas leda till positiv utveckling för studentutbyten.
Carina Eriksson, internationell koordinator med strategisk ansvar och Fredrik Kessler, Human Resources Specialist, Karlstads universitet.

Goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan. Med fokus på lärare och deras kompetenser.
Ingalill Gimbler Berglund, lärare och samordnare för internationalisering på Hälsohögskolan, Jönköpings universitet

Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade

Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt).
Mark Frederiks, Coordinator, International Policy, NVAO/ECA, Nederländerna.

Tilburg University har genomfört en utvärderingsprocess av lärosätets internationalisering. Processen är en förövning inför att söka ECA:s (European Consortium for Accreditation in higher education ) Certificate for Quality in Internationalisation.
Guido van Leerzem, Senior Policy Advisor, Internationalisation, Tilburg University, Nederländerna.

Från ord till handling. Metoder och processer för att utforma och implementera ledningsinitiativ där engagemang och stöd är viktiga faktorer för verksamhetens internationalisering.
Camilla Lundqvist, internationaliseringsrådgivare, Linnéuniversitetet.

Internationaliseringens betydelse för individen och samhällets utveckling

En internationell utblick av Jan Eliasson, ambassadör och ordförande för SIPRI, även tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN.

Så går vi vidare!

Cirka 12:00 – 12:30 diskuterades hur vi går vidare.

Senast uppdaterad: 30 november 2018