Årets konferens arrangerades tillsammans med KTH den 11 november. En sammanfattande film kommer att publiceras på UHR.se.

Konferensen vill lyfta fram hur internationalisering kan bidra till förnyelse och utveckling samt möjligheter och utmaningar kopplat till en högskola i utveckling.

Hur kan internationalisering bidra till, och stärka innovativa samarbeten mellan länder, mellan branscher och mellan olika kompetenser? Och hur kan program som till exempel Erasmus+ och Linnaeus-Palme vara viktiga resurser när det gäller innovativa arbetssätt, processer och produkter inom utbildningsområdet?

Då det finns en stor osäkerhet om hur situationen med Covid-19 kommer att se ut i höst har vi valt att i år arrangera konferensen virtuellt. 

  • Datum: 11 november, ca 8:30-12:45
  • Plats: digitalt
  • Sista anmälningsdag 25 oktober
  • Konferensen är kostnadsfri.


Universitets- och högskolerådet arrangerar varje år konferensen Internationaliseringsdagarna med målet att skapa en mötesplats för spridning, inspiration och kunskapsutbyte. Konferensen riktar sig till medarbetare vid lärosäten som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högskolan.

 

8:30 Välkommen! 

Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör Universitets- och högskolerådet, hälsar välkommen.

8:40 Samtal på scenen

Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga Tekniska Högskolan
Charley Jönsson, kårordförande, Tekniska Högskolans Studentkår
Johannes Hylander, moderator, New Republic

8:50 Keynote speaker Lisa Ericsson, avdelningschef KTH Innovation

Hur ett lärosäte kan stötta tidiga startups och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med internationalisering – exempel från Brighter programmet.
KTH Innovations Brighter Program är ett inspirations- och internationaliseringsprogram för tidiga startups- och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med potential att nå en global marknad.

9:15 Panelsamtal: Internationalisering för innovation och förändring 

Finns det en koppling mellan internationalisering och innovation - och hur ser den i så fall ut? Kan internationalisering bidra till förnyelse och utveckling av högskolan? Är internationalisering en nyckel till att minska gapet mellan forskning och utbildning? Vad kan högskolesektorn lära från omgivande samhälle? Panelen delar med sig av sina perspektiv.

Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet
Joakim Appelqvist, avdelningschef internationella avdelningen Vinnova 
Malin Cronqvist, grundare och verksamhetsansvarig Help to Help
Björn Jonsson, chef för ABB Industrial Automation

9:40 Fikapaus

9:55 Från pandemipanik till innovativt lärande – att bedriva internationalisering med social distans

Fyra lärosäten presenterar hur de kombinerar digital teknik med undervisning i en internationell kontext.

1. Natalie Jellinek, Sveriges lantbruksuniversitet, delar med sig av erfarenheter och lärdomar från ett samarbete med Universidade Eduardo Mondlane i Mocambique. Anpassning till situationen med Coronaviruset ledde till utvecklingen av ett webverktyg för forskarhandledarutbildning online.

This presentation focuses on the development and use of an innovative online web tool for the training of doctoral supervisors in the context of an international collaboration between SLU, Uppsala University and Universidade Eduardo Mondlane (UEM) in Mozambique. The web tool itself, as well as the experiences and lessons learned linked to its adaptation during the Covid-19 outbreak, will be presented and discussed.

Cecilia Almlöv, Head of Unit, Educational Development Unit, SLU, Alexandra D’Urso, Educational Developer, SLU, Minha Park, Educational Developer, SLU, Henrik Viberg, Educational Developer, Uppsala universitet och Francisco Januário, Assistant Professor of Education, Universidade Eduardo Mondlane, är också involverade i projektet.

2. Valerie Margrain, Karlstads universitet, redovisar i sin studie erfarenheter från lärarstudenters on-lineutbildning i 7 länder samtidigt.

This presentation shares qualitative analysis of online discussion threads between student teachers in seven countries. They engaged online to share intercultural perspectives and experiences on a range of topics of relevance to education systems, policy, teacher education, and childhood. Through the process of discussing and documenting diverse cultural and educational practices, student teachers reflected on values, beliefs, traditions and aspirations. The conclusion of the study is that online engagement and internationalization at home provides a sustainable and accessible strategy to enrich interculturality in teacher education.

Läs artikeln "Online intercultural dialogue amongst student teachers from seven countries: a study of IPC global discussions" (pdf)

3. Denise McClusky, Kungliga Tekniska Högskolan, öppnar campus för omvärlden i ett samarbete med Aalto i Finland

The EIT RawMaterials* has the task to enhance the rate of innovation in the mining, mineral processing, metals and recycling industries.  One pillar to such innovation promoting activities is education.  This talk and supporting material will describe the experiences of several education projects that embedded innovation and entrepreneurship skill development into science & engineering courses.
* EIT RawMaterials is initiated by the EIT (European Institute of Innovation and Technology)

4. Birgitta Hemmingsson och Roger Mårtensson, Mittuniversitetet, hörsammade Europas rop på hjälp kring distansundervisning i coronapandemins inledningsskede.

Det EU-finansierade projektet Up2U (Up2University) har pågått sedan januari 2017. Genom ett unikt samarbete har man nu utvecklat en open source-version (openUp2U) av den lärplattform som tagits fram inom projektet. Det innebär att studerande vid alla skolor och universitet i Europa kan använda plattformen kostnadsfritt.

Läs mer på Up2University:s webbplats

11:00 Vilka grupper deltar i mobilitet och kan nya former av mobilitet inkludera flera?

Studenters socioekonomiska bakgrund har betydelse om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. De har dessutom själva bättre studiemeriter från gymnasiet och en rakare väg till högskolestudier. Det visar de två studierna "Vägen till utlandsstudier" och "Svenska studenter i Erasmus – Livsbanor och sociala strukturer". Studierna presenteras av författarna och på sessionen presenteras även programaktiviteter inom Erasmus+ som inbegriper virtuell mobilitet och blended mobility. Är dessa programaktiviteter ett sätt att bredda rekryteringen till mobilitet och ge fler studenter möjligheter att få en internationell erfarenhet under sina studier?

André Bryntesson, Uppsala Universitet, Anders Ahlstrand, UHR, och Kristin Lohse, UHR.

Ladda ner rapporten "Vägen till utlandsstudier" (pdf)

Ladda ner rapporten "Svenska studenter i Erasmus – Livsbanor och sociala strukturer" (pdf)

11:30 Kort bensträckare

11:40 Intersektoriell rörlighet – möjligheter och utmaningar

Rörlighet mellan den akademiska världen och andra sektorer är en viktig aspekt för positiv samhällsförändring och utveckling. Samarbeten bygger broar och ger nya perspektiv och insikter.  Det stärker förtroendet mellan organisationer och skapar en gemensam förståelse för olika tematiska områden och samhällsutmaningar. Rörlighet mellan olika sektorer kan utmana rådande tankesätt och främja nya förhållningssätt och arbetsmetoder. Det finns många möjligheter men även en hel del utmaningar.

Göran Melin, vd Faugert & Co Utvärdering  presenterar rapporten Analysis of intersectoral Mobility, och Erik Hagersten, Professor in Computer Architecture, Uppsala universitet, delar med sig av egna erfarenheter av förflytta sig mellan den akademi och industri.

Ladda ner rapporten "Analysis of Intersectoral Mobility" (pdf)

12:15 Passion för innovation!

Passion för innovation handlar om vikten av att sätta samman människor med olika perspektiv, men framför allt vad som krävs för att vi ska lyssna på och lära av varandra så att vi kan skapa något tillsammans. Som all passion, är processen inte enbart rosig, utan den innehåller också lidande och sårbarhet samt kräver inte minst en massa nyfikenhet.

Emma Stenström, docent Handelshögskolan.

ca 12:45 Tack för i år!

Programmet kan komma att justeras. 

 

Program för Internationaliseringsdagarna (pdf)

Maria Linna Angestav, vikerierande generaldirektör på UHR.Maria Linna Angestav

Vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.

 

 

Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga tekniska högskolanSigbritt Karlsson

Rektor för KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Sigbritt Karlsson har hela sin akademiska karriär på KTH. Hon är civilingenjör i kemiteknik och professor i polymerteknologi. Sigbritt Karlsson har haft en rad olika roller på KTH, bland annat studierektor och prodekan. Åren 2010-2016 var hon även rektor för Högskolan i Skövde. 

 

Charley JönssonCharley Jönsson, kårordförande vid Kungliga tekniska högskolan

Kårordförande, Kungliga tekniska högskolan (KTH).

 

 

 

Johannes Hylander, moderator för Internationaliseringsdagarna 2020Johannes Hylander

Johannes Hylander, konferensens moderator, är medgrundare av konsultbyrån New Republic. Han har tidigare arbetat i ledande roller i högskolesektorn samt fackföreningsvärlden och har varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter.

 

Carlos Moedas, före detta EU-kommissionärCarlos Moedas

Carlos Moedas has been Commissioner for Research, Innovation and Science, European Commission. Prior to that, Mr. Moedas has worked as Secretary of State to the Prime Minister of Portugal from 2011 until 2014 and Member of the Portuguese Parliament in 2011.

 

Lisa Ericsson, avdelningschef för KTH InnovationLisa Ericsson

Lisa Ericsson, avdelningschef KTH Innovation, har en stark passion för innovation och entreprenörskap och har mer än 20 års erfarenhet från att arbete med detta i nära anknytning till akademin. Hon har haft olika roller inom KTH och 2007 blev hon ombedd att starta KTH Innovation, en avdelning som idag är en del av KTHs gemensamma verksamhetsstöd. Hon är parallellt med detta VD för KTH Holding AB som arbetar med investeringar i projekt och bolag sprungna ur KTH.

 

Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitetSylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet, har särskilt ansvar för ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationaliseringsfrågor. Hon har tidigare varit direktör med ansvar för internationell strategi på Vinnova, har lång erfarenhet av innovationspolitik och har anlitats som expert av bl.a OECD, EU-kommissionen och Världsbanken.

 

Joakim Appelquist, avdelningschef på VinnovaJoakim Appelquist 

Joakim Appelquist, avdelningschef internationella avdelningen Vinnova, är samhällsvetare i grunden och innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia. Hans ansvarsområden innefattar den nationella NCP-organisationen för Horizon 2020, och dess implementering av bilaterala forsknings- och investeringsprogram i ett antal länder världen runt.

 

Malin Cronqvist, grundare och verksamhetsansvarig för Help to HelpMalin Cronqvist

Malin Cronqvist, grundare och verksamhetsansvarig Help to Help, har en bakgrund som ingenjör från KTH och är flerfaldigt prisad för sitt entreprenörskap och sitt ledarskap. I maj 2020 utnämndes hon av Ledarna till en av Sveriges 75 framtida kvinnliga ledare för andra året i rad.

Help to Help crowdfundar högskoleutbildning för unga i Östafrika och kopplar samman talanger i regionen med några av världens främsta företag för jobb. Help to Helps koncept har rönt stor uppmärksamhet som ett digitalt, transparent och långsiktigt hållbart alternativ till traditionell välgörenhet.

 

Björn Johnsson, chef för ABB Industrial AutomationBjörn Jonsson

Björn Jonsson, chef för ABB Industrial Automation, har jobbat med Industriell Automation hela sin yrkesbana. Björn har också ett antal styrelseuppdrag som till exempel styrelsemedlem i SynerLeap, en HUB där nystartade företag och ABB förs samman.

ABB och Mälardalens högskola har ett samarbetsavtal som säkerställer hållbara utbildningar som också är rätt för näringslivet. Samarbete pågår inom en rad olika forskningsområden. MDH och ABB samarbetar även för att öka ungas engagemang och intresse för teknikfrågor.

 

Natalie Jelinek, pedagogisk utvecklare på SLUNatalie Jellinek

Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling, SLU / Rådgivare för internationella utbildningsfrågor, SLU Global, SLU

 

 

Valerie MargrainValerie Margrain

Valerie Margrain växte upp i Nya Zeeland men bodde som tonåring i Sverige under ett år. Hon har en kandidatexamen i historia, en lärarexamen och forskarstudier vid Victoria University, Wellington, Nya Zeeland. Hon har också varit forskarstuderande inom pedagogisk psykologi vid Massey University, Nya Zeeland

 

Denise McClusky, KTHDenise McClusky

Manager, Center for X-Rays in Swedish Material Science, Kungliga Tekniska Högskolan

 

 

Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare på MittuniversitetetBirgitta Hemmingsson

Birgitta Hemmingsson är universitetspedagogisk utvecklare på Mittuniversitetet, och styrgruppsmedlem i GÉANT:s Task Force for Educational Services and Activities, TF-EDU.

 

 

Roger Mårtensson, systemspecialist MittuniversitetetRoger Mårtensson

Roger Mårtensson är systemspecialist, Mittuniversitetet

 

 

André Bryntesson, Uppsala universitetAndré Bryntesson

André Bryntesson har arbetat med utbildningssociologisk forskning om den högre utbildningens internationalisering samt internationella studentflöden inom olika projekt sedan 2015. Tillsammans med professor Mikael Börjesson och Ashley Haru är han verksam inom Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) vid Uppsala Universitet.

 

Anders Ahlstrand, utredare UHRAnders Ahlstrand

Anders Ahlstrand är utredare på Universitets- och högskolerådet

 

 

 

Kristin Lohse, handläggare UHRKristin Lohse

Kristin Lohse är handläggare, Erasmus+ högre utbildning, på Universitets- och högskolerådet.

 

 

 

Göran Melin, VD för TechnopolisGöran Melin

Göran Melin har jobbat med mobilitetsfrågor under hela sin yrkesbana, bland annat på Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, på Utbildningsdepartementet och det senaste decenniet på konsultföretaget Technopolis Group. Göran är idag VD för Technopolis svenska kontor, som heter Faugert & Co Utvärdering.

 

Erik Hagersten, professor i datorarkitektur Uppsala universitetErik Hagersten

Erik Hagersten flyttade mellan industri och akademia sex gånger och över Atlanten fyra gånger innan han hamnade på professorsstolen i datorarkitektur vid Uppsala Universitet 1999. Parallellt med professuren har han startat och sålt två startup företag, tagit en sabbatical i Akademia (Frankrike) och en i industrin  (USA) och varit konsult för företag i Sverige och USA. Han är initiativtagaren till SSFs Strategiska Mobilitetsprogram och var medlem i programkommittén under dess sju första år. 

 

Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i StockholmEmma Stenström

Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm, tidigare gästprofessor vid Konstfack och mångårig krönikör i Dagens Industri. I forskning, undervisning och praktik, fokuserar hon på att överbrygga klyftor, för att skapa social hållbarhet och innovation. Hon är själv passionerad för det som sker ”i mellanrummet”, till exempel det internationella, interaktiva och interdisciplinära.

 

Senast uppdaterad: 7 mars 2021