Årets Internationaliseringsdag ägde rum den 10 november. Konferensen var ett samarrangemang mellan UHR och Mittuniversitetet. Precis som förra året anordnades konferensen digitalt under en dag.

Årets tema är inkludering i internationalisering. Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Studier visar att det är en relativt homogen grupp studenter som deltar i internationell mobilitet. Inkludering av fler deltagare är även en viktig fråga inom ramen för det nya Erasmus+programmet och kommer att ha stor betydelse för den kommande programperioden.

Anmälan är stängd. 

9:00 Välkommen

Eino Örnfeldt, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
Anna Longueville, moderator

Inkludering för internationalisering börjar i grundskolan

Många elever växer upp i en miljö där högskolestudier är långt ifrån självklart. Det fattas kanske inspirerande förebilder som kan visa vägen eller så finns inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna studera vidare. Hur kan vi redan i grundskolan arbeta för att inspirera och öka intresset för vidarestudier? Hur kan vi redan i grundskolan lägga grunden för en breddad rekrytering till högskolan?

Else-Marie Hallqvist, bitr. rektor Frejaskolan, Tynnered med ansvar för åk 7-9

Introduktion till breddad rekrytering och vikten av att känna sina studenter

Introduktion till området breddad rekrytering generellt och ett nedslag i hur breddad rekrytering behandlas i lärosätenas internationaliseringsarbete. Programpunkten fokuserar på vikten av att veta vilka studenter man har för att kunna arbeta framgångsrikt med breddad rekrytering.

Aleksandra Sjöstrand och Conny Pettersson, utredare, UHR
Anna Lindahl, gruppledare Internationals Relations Office, Mittuniversitetet

Inclusive mobility: from policy to practice

Mellan 2018 – 2020 har SIHO (Support Centre Inclusive Higher Education) och det flamländska utbildningsministeriet drivit ett Erasmus+ finansierat projekt inom ramen för strategisk utveckling på europeisk policynivå med syftet att undersöka de behov och förväntningar på inkluderande mobilitet som finns på nationella myndigheter, högskolor i Europa och från studenter med funktionsvariation. De har även fokuserat på hur nationella myndigheter och lärosäten kan stärka samarbetet för att säkerställa kvaliteten i de stödtjänster som finns för både inkommande och utresande studenter i utbytesprogram. Programpunkten fokuserar bland annat på några av de resultat och användbara resurser som EPFIME bidrog till.

Valerie van Hees, Coordinator for the Support Centre of Inclusive Higher Education in Flanders, Belgium

Establishing a thought-out Policy Framework for Inclusive Mobility across Europe - EPFIME


Att våga ta ett steg på okänd väg

Att ta steget och göra ett internationellt utbyte kan ibland kännas både för stort och nästan omöjligt. Att ändå överkomma egna och omvärldens hinder och ge sig ut på ett kort eller längre utbyte ger erfarenheter som stärker. För att få en bild av vad lärosäten kan behöva arbeta med för att nå en ökad inkludering berättar tidigare studenter om sina erfarenheter som internationella utbytesstudenter och om vilket stöd de fått och önskat få av sina lärosäten.

Hilda Sigge, tidigare student på Mittuniversitetet. Projektmedarbetare på Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen
Sarah Lasark, tidigare student på Linköpings universitet

Från kontrakt till utbyte – ett samtal om utmaningar och möjligheter

Det låter enkelt i teorin, men är svårare i praktiken. I bilaterala samarbeten, särskilt utanför Europa, saknas naturliga nätverk kring funktionshindersperspektiv och det finns sällan färdiga avtalsmallar att använda. Vilka utmaningar möter lärosäten i Sverige på detta område? Vilka möjligheter finns det för att öka samverkan och bygga nätverk? Hur arbeta vidare för att bredda rekrytering till mobilitet på riktigt? Ett spännande samtal med personer som utifrån sina erfarenheter delar med sig av hur detta kan uppnås.

Nils Wikström, samordnare för pedagogiskt stöd, Mittuniversitetet
Sandra Fagerlund, kanslichef Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Gunnar Michelsen, senior rådgivare, Nordens Välfärdscenter

Hur sänker vi trösklarna för mobilitet?

Presentation av olika projekt: 

 1. Vives på egen hand
  Hur får man till långsiktigt internationellt samarbete utan att vara beroende av extern finansiering? Ta del av erfarenheter från 10 års samarbete mellan Mittuniversitet och VIVES i Belgien.
  Tanken med samarbetet har varit att få ett större kollegium med fler kompetenser tillgängliga i undervisning genom att dela kollegiet mellan två universitet, snabbare kunna identifiera nya ämnesområden inom miljövetenskapen och utöka arbetsmarknaden för studenterna. Nu, 10 år senare, känns samarbetet robust om än inte givet att det skall fortgå. Paul van den Brink delar med sig av vad han sett under resans gång, vad som fungerat och vad som inte fungerat och utifrån detta skissar på några möjliga vägar framåt för de som vill bygga långsiktiga samarbeten med andra utbildare.

  Paul van den Brink, adjunkt, Mittuniversitetet

 2. Logopedprogrammet i Uppsala har under sista terminen ett fast inslag i sitt utbildningsprogram som kallas Gränslös logopedi. Under detta moment får alla studenter internationella gästföreläsningar från alla kontinenter och de får arbeta problembaserat med study buddies i USA samt hålla en vetenskapskonferens på engelska.

  Nadina Laurent, programsamordnare logopedprogrammet, Uppsala universitet

 3. Open Your Mind - Internationalisation Doesn't Happen Without Inclusion
  The overall goal of this cross-cultural teamwork experience is to add value to the students´ current studies by exposing them to international work and research environments. By participating in the project, valuable skills such as: project management, cross-cultural communication, data gathering, analysis, problemsolving, and drawing conclusions, as well as presenting their projects in an international context, are developed.

  Charlotta Edlund, universitetsadjunkt och programsamordnare, och
  Eva Maaninen-Olsson, Associate Dean for Undergraduate and Graduate Programmes, Mälardalens högskola

 4. Online teaching activities that promote a more inclusive international exchange
  The overall participation of university students in Sweden – particularly in Teacher Education – in activities of international mobility is still low and far from the EU goals. Indeed, students are interested in international academical experiences, but these can be afforded by a minority of them. New technologies, online teaching activities (online discussions, webinars, video conferencing) with students from different countries are some of the most inclusive and accessible methods to bring the world to the classroom.

  Jesús Piqueras, universitetslektor, Stockholms universitet

Ett annat sätt att inkludera

Socioekonomisk bakgrund spelar roll. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. Ska det vara så? Hur kan man som lärosäte jobba aktivt för att inkludera andra grupper som inte traditionellt deltar i internationalisering?

Anders Ahlstrand, utredare, Universitets- och högskolerådet

Minna Lundgren, lektor i sociologi och programansvarig Risk- & krishanteringsprogrammet, Mittuniversitetet

Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande och Rebecca Arklöf, internationell handläggare och Erasmuskoordinator, Malmö universitet

Virtual Exchange for Inclusive Internationalisation

Väldigt få studenter globalt har möjlighet att studera utomlands. Även i Sverige har studier belyst att utbytesmöjligheter i högre grad utnyttjas av studenter som kommer från en studievan bakgrund. Med virtuella utbyten finns det en stor potential att hjälpa universitet att övervinna vanliga hinder i internationell mobilitet genom interkulturella erfarenheter i läroplanen som inte är beroende av fysisk mobilitet. Samtidigt uppstår också nya potentiella hinder som kan begränsa fördelarna när det gäller tillgänglighet och rättvisa. Lärare möter studenter utan tillgång till internet och utrustning av hög kvalitet. Utifrån erfarenheterna från det Erasmus+ finansierade kapacitetsuppbyggnadsprojektet LISTO (Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship) kommer både de fördelar och hinder lyftas fram som finns med virtuella utbyten i detta rundabordssamtal. 

Philipp Baur, Project Coordinator, Division for Internationalisation och 
Roberto Guerra, Director of Innovation and Entrepreneurship and Professor at Federal University of Pernambuco (UFPE), Brazil.

Leticia Arcusin, Professor and Academic Mobility Coordinator at National University of Litoral (UNL), Argentina.

Florencia Clemente, Professor in the Center for Entrepreneurship and Innovation (ITHAKA), Catholic University of Uruguay (UCU). 

Avslutningstalare: Mot alla odds

"Vahid Zohali får utnämningen Årets alumn 2019 för sitt engagemang och ambassadörskap för Mittuniversitetet och för att hans egen historia visar att det är möjligt att uppnå det man önskar."

Vahid Zohali kom som flykting från Iran till Härnösand som 17-åring. Vid 25-års ålder läste han systemvetenskap på Mittuniversitetet och flyttade sedan till Stockholm där han började sin resa inom IT-branschen. Idag är Vahid Zohali VD för IMB Sverige. Han är en mycket uppskattad talare och nominerades 2017 till Årets Chef.  

Ca 14:30 Tack för i år!


Se filmer från Internationaliseringsdagarna 2020

Föredrag av Emma Stenström: Passion för innovation!

Röster från seminariet

Panelsamtal: Internationalisering för innovation och förändring

Senast uppdaterad: 19 november 2021