Projekt- och planeringsgrupp

Projektledning för årets konferens:

• Annika Ghafoori, projektledare
• Carina Hellgren, projektledare 
• Charlotte Löfgren, projektkommunikatör

Planeringsgrupp för årets konferens:

• Anders Ahlstrand
• Aleksandra Sjöstrand
• Nina Ahlroos
• Peter Barck-Holst
• Jari Rusanen

Alla är anställda vid Universitets- och högskolerådet.

Senast uppdaterad: 25 januari 2016