Program den 20 april  
09.00 - 10.00 Registrering och fika
10.00 - 10.10

Välkommen och praktisk information

Ulf Melin, generaldirektör, UHR

Anders Ahlstrand, moderator, UHR 

Lokal: Industrisalen

10.10 - 10.40

Inledningstal Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet 

Lokal: Industrisalen

10.40 - 11.10

Det akademiska värdet av mobilitet - ett EU-projekt i samarbete med lärosäten
Annika Ghafoori, utredare, UHR

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer här

11.15 - 12.00 

Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan

Aleksandra Sjöstrand, utredare, UHR 

Lokal: Industrisalen

12.00- 13.00  Lunch i Stallet 2 och Lindström
13.00 - 13.45 

Gemensamma mål för att öka antalet utresande utbytesstudenter - vägledning och genomströmning vid Helsingfors universitet

Kaisa Pesola, Helsingfors universitet, Finland

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer här

13.45- 14.00  Paus 
14.00 - 15.15 Valbara parallella workshops 
A

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till grund- och avancerad nivå inom högskolan

Susanne Walan och Olle Hallberg, Karlstads universitet om Barnens Universitet och Cecilia Brenner och Fanny Pérez Aronsson om Mångfaldsbyrån ESMeralda.

Workshopledare: Ella Ghosh, Universitets- og høgskolerådet - UHR, Norge

Lokal: Solen

 

Läs mer om workshopen

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till forskarutbildning

Stefan Christiernin och Teresa Tomašević diskuterar frågan om breddad rekrytering till forskarutbildning utifrån erfarenheter från Högskolan Väst och Malmö Högskola. Workshopledare: Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

Lokal: Merkurius

 

Läs mer om workshopen

C

Uppdraget att utarbeta förslag till valideringsinsatser inom högskola och yrkeshögskola

Mats Edvardsson, UHR

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer om workshopen

E

Proaktiv och samordnad studievägledning för att öka intresset för utbytesstudier och motverka hinder

Exempel från pilotprojekt vid Örebro universitet. Workshopledare: Bitte Söderberg Roth och Martin Bolinder, Örebro universitet och Eva Skytt, Uppsala universitet.

Lokal: Saturnus 

 

Läs mer om workshopen

Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Exempel från pilotprojekt vid Lunds och Linköpings universitet.

Workshopledare: Christina Grossmann och Christin Lindholm, Lunds universitet samt Helene Elvstrand och Lena Örnestrand, Linköpings universitet 

Lokal: Styrelserummet

 

Läs mer om workshopen

Högskolepedagogik som redskap för breddat deltagande

Här presenteras goda exempel på pedagogiska verktyg för breddat deltagande av 

Johan Wickström och Thérèse Hartman, Uppsala universitet och Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad. Workshopledare: Petra Angervall, Göteborgs universitet

Lokal: Venus

 

Läs mer om workshopen

15.15 - 15.45  Paus med fika 
15.45 - 16.30 

Breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan - en internationell utblick

Peter Barck-Holst, UHR 

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer här

16.30 - 17.00 

Avslutning

Anders Ahlstrand, moderator, UHR

Lokal: Industrisalen

17.00 - 18.00  Paus
18.00 - 22.00 Konferensmiddag med fördrink i Rydbergs matsal, Näringslivets hus.

 

 

Program den 21 april  
09.00 - 9.15

Välkommen och praktisk information

Anders Ahlstrand, moderator, UHR

Lokal: Industrisalen

9.15 - 10.00

Mobility Guidance - what is it?

Søren Kristensen, konsult, Techne, Danmark

Observera att seminariet ges på engelska!

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer här

10.00 - 10.30 Paus med fika
10.30 - 12.00 Valbara parallella workshops
D

UHR:s förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter 

Workshopledare: Annika Ghafoori och Anders Ahlstrand, UHR samt Rebecka Stenkvist, studentrepresentant i UHR:s externa projektgrupp.

Lokal: Solen

 

Läs mer om workshopen

E

Proaktiv och samordnad studievägledning för att öka intresset för utbytesstudier och motverka hinder

Exempel från piloter vid Örebro och Linköpings universitet. Workshopledare: Bitte Söderberg Roth och Martin Bolinder, Örebro universitet och Eva Skytt, Uppsala universitet 

Lokal: Merkurius

 

Läs mer om workshopen

G

 Högskolepedagogik som redskap för breddat deltagande

Här presenteras goda exempel på pedagogiska verktyg för breddat deltagande av 

Johan Wickström och Thérèse Hartman, Uppsala universitet och Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad. Workshopledare: Petra Angervall, Göteborgs universitet

Lokal: Venus

 

Läs mer om workshopen

H

Stödåtgärder för att bredda deltagandet av studenter på grund- och avancerad nivå inom högskolan

Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, om akademiskt skrivande och fortsatt språkutveckling.

Leif Bryngfors och Joakim Malm om samverkansinlärning (SI) vid Lunds universitet. Workshopledare:  Andrea Amft, Universitetskanslersämbetet.

Lokal: Styrelserummet

 

Läs mer om workshopen

I

Kårer och lärosäten i samarbete för att bredda studenters deltagande

Marie Strömwall, studentkåren vid Högskolan Väst och Lena Lindhé, Högskolan Väst, delar med sig av sitt gemensamma arbete med att bredda studenters deltagande. 

Workshopledare: Stina Backman, Linköpings universitet.

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer om workshopen

J

Stöd för studenternas övergång till arbetsmarknaden

Annika Berner vid Beckmans designhögskola och Rasmus Broms vid Göteborgs universitet delar med sig av sina lärosätens insatser för att stödja studenternas övergång till arbetsmarknaden. Workshopledare: Caroline Sundberg, SFS.

Lokal: Saturnus

 

Läs mer om workshopen

12.00 - 13.00 Lunch i Stallet 2 och Lindström
13.00 - 14.30 Valbara parallella workshops 
A

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till grund- och avancerad nivå inom högskolan

Susanne Walan och Olle Hallberg, Karlstads universitet om Barnens Universitet och Cecilia Brenner och Fanny Pérez Aronsson om Mångfaldsbyrån ESMeralda.

Workshopledare: Ella Ghosh, Universitets- og høgskolerådet - UHR, Norge

Lokal: Merkurius

 

Läs mer om workshopen

C

Uppdraget att utarbeta förslag till valideringsinsatser inom högskola och yrkeshögskola

Mats Edvardsson, UHR

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer om workshopen

D

UHR:s förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter 

Workshopledare: Annika Ghafoori och Anders Ahlstrand, UHR samt Rebecka Stenkvist, studentrepresentant i UHR:s externa projektgrupp.

Lokal: Solen

 

Läs mer om workshopen

F

Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Exempel från piloter vid Lunds och Linköpings universitet. Workshopledare: Christina Grossmann och Christin Lindholm, Lunds universitet samt Helene Elvstrand och Lena Örnestrand, Linköpings universitet 

Lokal: Venus

 

Läs mer om workshopen

H

Stödåtgärder för att bredda deltagandet av studenter på grund- och avancerad nivå inom högskolan

Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, om akademiskt skrivande och fortsatt språkutveckling.

Leif Bryngfors och Joakim Malm om samverkansinlärning (SI) vid Lunds universitet. Workshopledare: Andrea Amft, Universitetskanslersämbetet

Lokal: Styrelserummet

 

Läs mer om workshopen

J

Stöd för studenternas övergång till arbetsmarknaden

Annika Berner vid Beckmans designhögskola och Rasmus Broms vid Göteborgs universitet delar med sig av sina lärosätens insatser för att stödja studenternas övergång till arbetsmarknaden. Workshopledare: Caroline Sundberg, SFS.

Lokal: Saturnus

 

Läs mer om workshopen

14.30 - 15.00 Paus med fika 
15.00 - 15.45

Ungdomsorganisationers reflektioner om UHR:s rapport om breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan

Peter Barck-Holst - UHR

Emma Malmström - Afrosvenskarnas Riksförbund, Oskar Wiik - RFSL Ungdom, Linn Andersson - Riksförbundet Attention, Arvid Nordvall - Sáminuorra och Emil Gustavsson - Sveriges Elevkårer 

Lokal: Industrisalen

 

Läs mer här

15.45 - 16.00

Avslutning

Anders Ahlstrand, moderator, UHR

Lokal: Industrisalen

Konferensen är delfinansierad av Europeiska kommissionen. 

 Logotyp för Erasmus+

Senast uppdaterad: 27 november 2018