Lyssna

Breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan

Plenum seminarium

Aleksandra Sjöstrand, utredare vid Universitets- och högskolerådet, UHR, redogör för resultaten av myndighetens uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

Välkommen till ett seminarium där du får en presentation av uppdragets resultat och av UHR:s rekommendationer för hur ett lärosäte kan arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande. Presentationen kommer att illusteras med några goda exempel på arbetet med frågorna.

Seminariet ger dig bakgrunden till workshop A, B och G. UHR:s förhoppning är att seminariet ska inspirera till utveckling av arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.  

Talare

Aleksandra Sjöstrand, projektledare och författare till rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" Universitets- och Högskolerådet.

Dag och tid

Onsdag 20 april, kl. 11.15 -12.00

Plats

Industrisalen

Senast uppdaterad: 27 november 2018