Lyssna

Det akademiska värdet av mobilitet - ett EU-projekt i samarbete med lärosäten

Annika Ghafoori, utredare vid avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor på Universitets- och högskolerådet, UHR, berättar om sitt och kollegan Anders Ahlstrands projekt ”Det akademiska värdet av mobilitet”. Projektets syfte är att i enlighet med EU:s mål att bidra till att öka andelen utresande studenter.

Välkommen till ett seminarium där du får en presentation av de förslag till metoder som projektet tagit fram och resultatet av de piloter som genomförts av några av förslagen.

Seminariet ger dig bakgrunden till workshop E och F om metoder för vägledning  och utveckling av lärandemål. UHR:s förhoppning är att seminariet ska inspirera till ett utvecklat arbete med internationalisering genom vägledning och att göra internationella och interkulturella aspekter synligare i utbildnings- och kursplanerna på lärosätena.

Mer utförlig information om projektets samlade förslag och hur piloterna genomförts  får du genom att delta i konferensens parallella workshopar.

Läs rapporten Förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter - Med fokus på vägledning

Talare

Annika Ghafoori, utredare på Universitets- och högskolerådet

Dag och tid

Onsdag 20 april, kl. 10.40 -11.10

Plats

Industrisalen

Senast uppdaterad: 27 november 2018