Lyssna

Gemensamma mål för att öka antalet utresande utbytesstudenter - vägledning och genomströmning vid Helsingfors universitet

Plenum seminarium

Välkommen till ett seminarium där du får höra om hur vägledning organiseras vid Helsingfors universitet, hur vägledningsinsatser stödjer studenter i slutförandet av sina studier och i valet att förlägga en del av utbildningen utomlands.

Finska studenter åker i högre utsträckning på utbyte än svenska. De uppger dessutom i högre utsträckning att de har fått stöd och vägledning inför utbytesstudierna. Finska lärosäten erbjuder proaktiv vägledning som en integrerad del i utbildningen. Diskussion om möjligheter till utbytesstudier har en tydlig plats i vägledningssamtalet. Det är vanligt med en genomtänkt strategi för vägledning där olika funktioner vid lärosätet, studievägledare, akademisk rådgivare och internationell koordinator samarbetar och strävar mot samma mål.

Vägledningens framskjutna roll vid finska lärosäten hänger sannolikt ihop med att lärosätena har starka ekonomiska incitament att få studenter att genomgå utbildningen. Studievägledningen har en viktig roll att spela för att se till att genomströmningen är hög. På köpet tycks fokus på vägledning också påverka de finska studenternas benägenhet att åka på utbytesstudier.

Vi ger dig inspiration till att utveckla arbetet med internationalisering inom och genom vägledning.

Talare

Kaisa Pesola, planerare vid Helsingfors universitet. Hon har jobbat med rekrytering, studieplanering och internationella frågor vid Helsingfors universitet sedan 2001 på såväl institutions-, fakultets- som universitetsnivå.

Dag och tid

Onsdag 20 april, kl. 13.00 -13.45

Plats

Industrisalen

 

Senast uppdaterad: 27 november 2018