Aktiviteter för att bredda rekryteringen till grund- och avancerad nivå inom högskolan – Goda exempel

Välkommen till ett seminarium där lärosäten presenterar goda exempel på sitt arbete med breddad rekrytering och breddad rekrytering, hämtade från Universitets- och högskolerådets enkät.

Fokus ligger på implementeringsfrågor, erfarenhetsutbyte och interaktivitet. Vi får höra tankarna inför projekten, hur de startats och vidareutvecklats, framgångar, motgångar och framtida planer. Efter en inledande presentation arbetar vi i små grupper och talar om tillämpningsbarhet utifrån egna erfarenheter, perspektiv och förutsättningar, varvat med storgrupp.

  • Hur kan lärosäten arbeta proaktivt och långsiktigt för att uppnå konkreta resultat för breddad rekrytering och breddat deltagande?
  • Hur kan arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande flexibelt utformas på olika lärosäten i olika kontexter?

Workshopen är en del av presentationen av resultatet av Universitets- och högskolerådets regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan.

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur lärosäten kan organisera, genomföra och utveckla sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande kontextkänsligt och långsiktigt. Universitets- och högskolerådets förhoppning är att workshopen blir ett ömsesidigt lärande.

Observera att denna workshop ges på svenska och norska.

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

 

Talare

Susanne Walan, lärare, forskare och projektledare
 vid Karlstads universitet. Susanne har mer än tio års erfarenhet av olika rekryteringsprojekt.

 

 

Olle Hallberg, kommunikatör, Karlstads universitet.

Tillsammans berättar de om Barnens universitet, där besökare i åldrarna 8-12 år får träffa och göra experiment tillsammans med forskare. Sedan starten 2008 har fler än 7 000 besökare gästat Barnens universitet, som är en del av ett större rekryteringsprojekt

 

Fanny Pérez Aronsson, projektledare för mentorskapet Hayat och Studentambassadörerna på Mångfaldsbyrån ESMeralda.

 

 

 

 

Cecilia Brenner, tf verksamhetsledare på Mångfaldsbyrån ESMeralda.

Esmeralda arbetar för att skapa möten och minska avståndet mellan universitetsstudenter och elever på grundskole- och gymnasienivå. Esmeralda driver läxläsningsverksamhet sedan 2004. 2012 startades mentorsprojektet Hayat i samarbete med kommunens språkintroduktionsprogram (SPRINT).  Utöver det erbjuds studiebesök på universitetet samt inspirationsföreläsningar.

 

Workshopledare

 

 

 

 


Ella Ghosh, Seniorrådgivare, Universitets- og høgskolerådet – UHR, Norge

Dag och tid 

Onsdag 20 april, kl. 14.00-15.15

Plats

Solen

Senast uppdaterad: 27 november 2018