Aktiviteter för breddad rekrytering till forskarutbildning inom högskolan

 

Stefan Christiernin och Teresa Tomašević diskuterar frågan om breddad rekrytering till forskarutbildning utifrån erfarenheter från Högskolan Väst och Malmö Högskola. Workshopledare: Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

Stefan Christiernin och Teresa Tomašević diskuterar frågan om breddad rekrytering till forskarutbildning utifrån erfarenheter från respektive högskola. Stefan Christiernin arbetar som vicerektor vid Högskolan Väst och Teresa Tomašević arbetar som prefekt vid Malmö högskola på institutionen för språkstudier. Högskolan väst genomför aktiviteter i syfte att bredda rekryteringen till forskarutbildningen på flera olika nivåer, både tidiga insatser mot skolelever och insatser riktade mot studenter på grund- och avancerad nivå. Institutionen har uppdraget att vara högskolegemensam resurs för kompetens i frågor som rör breddad rekrytering och inkluderande arbetssätt. Malmö högskola håller på att implementera ett program som inspirerar förstagenerationsstudenter att söka vidare till studier på avancerad nivå och/eller forskarutbildning.

Välkommen till en workshop där du får en fördjupad förståelse för möjligheterna att bredda rekryteringen till forskarutbildningen.

Workshopen genomförs i form av ett samtal mellan de inbjudna deltagarna, därefter diskuteras föreslagna åtgärder i smågrupper och idéer och synpunkter ventileras i helgrupp.

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare

Stefan Christiernin, vicerektor vid Högskolan Väst. Arbetar med högskolans hantering av strategiska frågor. Främst inom innovation, samverkan, forskning och kvalitetsfrågor i forskning och utbildning.

 

 

Teresa Tomašević, prefekt vid Malmö högskola, institutionen för språkstudier med ansvar för rektorsuppdraget högskolegemensam resurs för arbetet med breddad rekrytering och inkludering. Initiativtagare till projektet BRAD – Breddad Rekrytering till Avancerad nivå och Doktorandstudier.

 

 

Workshopledare

Workshopledare Fredrik Bondestam arbetar som verksamhetsledare på enheten för genusforskning vid Sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Han har forskat inom områden som sexuella trakasserier, utsatthet, normalitetens våld i akademiska kontexter, maskuliniteter och risk samt olika aspekter på feministisk pedagogik.

Tid och dag

Onsdag den 20 april kl. 14.00 - 15.15

Plats

Merkurius

 


 

Senast uppdaterad: 21 februari 2019