Uppdraget att utarbeta förslag till valideringsinsatser inom högskola och yrkeshögskola

Den 19 november 2015 fick UHR regeringsuppdraget att föreslå hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Målet är att fler ska få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna bli antagna till eller komplettera en utbildning alternativt etablera sig på arbetsmarknaden.

Insatsen ska enligt regeringsuppdraget rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation i fråga om sin tidigare utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning samt personer som har en dokumenterad men oavslutad utländsk akademisk utbildning. Den inkluderar även personer som omfattas av lagen för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Försöksverksamhet inleds under 2016 och avslutas den 31 december 2020. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan. UHR ska även inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Välkommen till ett seminarium där du får information om UHR:s uppdrag att ta fram förslag till hur en valideringsinsats kan inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Vi får höra tankarna bakom projektet och hur arbetet kommer at läggas upp.

Talare

Mats Edvarssson, projektledare för UHR:s regeringsuppdrag om validering inom högskola och yrkeshögskola. Mats Edvardsson har en bakgrund bl.a. som  chef för den studieadministrativa verksamheten vid Göteborgs universitet.

Tid och dag

Onsdag 20 april, kl. 14.00 - 15.15 och torsdag 21 april kl. 13.00 - 14.30

Plats

Industrisalen


 

Senast uppdaterad: 27 november 2018