Förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Välkommen till en workshop där du får beskrivet de förslag som projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” tagit fram. Förslagen fokuserar på vägledning samt internationella och interkulturella lärandemål. Workshopen leds av Anders Ahlstrand och Annika Ghafoori, UHR och Rebecka Stenkvist, studentrepresentant i UHR:s externa projektgrupp. Vid workshopen ges information om projektets förslag och resultatet av de pilotstudier som genomförts. Här ges också möjlighet att diskutera förutsättningarna för att använda några av förslagen i praktiken. 

 Följande tre teman kommer att diskuteras:

  • Hur kan man formulera och använda särskilda mål för utbytesperioder? 
  • Hur kan man formulera en gemensam målsättning för vägledning (inklusive vägledning om mobilitet)?
  • Hur kan man samordna vägledningen och inkludera fler personalkategorier?

Med stöd av analyser i tidigare undersökningar om hinder och drivkrafter för studenters mobilitet har projektet tagit fram förslag till hur lärosäten kan arbeta med vägledning och integrering av utlandsstudier i svenska högskoleutbildningar för att få fler studenter att åka på utbyten.

Projektet har genomförts med start i november 2014 till april 2016 på uppdrag av regeringskansliet och har till största del finansierats av EU-kommissionen. En intern projektgrupp och en extern expertgrupp med representanter från sektorn har deltagit. Projektets syfte har, i enlighet med EU:s mobilitetsmål varit, att på sikt, bidra till att öka andelen utresande studenter från Sverige.

Från workshopen tar du med dig idéer om hur lärosätets personal kan samarbeta kring vägledning för ökad mobilitet och använda särskilda mål för utbytesperioder. Målet är att du får inspiration till att utveckla arbetet med internationalisering på ditt lärosäte.

Läs rapporten Förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter - Med fokus på vägledning och internationella och interkulturella lärandemål som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Workshopledare

Rebecka Stenkvist, student i svenska vid Södertörns högskola. Rebecka har varit engagerad inom studentrörelsen under många år genom olika uppdrag. Hon har också varit studentrepresentant i UHR:s externa projektgrupp för mobilitet.

 

 

Anders Ahlstrand och Annika Ghafoori, utredare på Universitets- och högskolerådet, UHR, har lett arbetet med projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet”- ett projekt för att öka antalet studenter som deltar i utbytesprogram.

Dag och tid

Torsdag 21 april, kl. 10.30 -12.00 och 13.00 - 14.30

Plats

Solen

Senast uppdaterad: 27 november 2018