En proaktiv och samordnad studievägledning för utbytesstudier

Välkommen till en workshop där du får ta del av studievägledarna Bitte Söderberg Roths och Martin Bolinders erfarenheter från pilotprojektet "Det akademiska värdet av mobilitet". Vidare kommer Eva Skytt från Uppsala universitet att delta.

Hur kan studievägledningen vid universitet och högskolor bidra till en ökad studentmobilitet? Vad kan man göra för att uppmuntra fler att ta steget? Att föra in möjligheter till utbytesstudier som en del i planeringen av studentens hela utbildning kan vara ett sätt. Då behöver diskussionen om möjligheten till mobilitet komma upp i ett tidigt skede och studenten behöver ges tillfälle att reflektera över sin utbildning för att se hur eller om en utbytestermin kan bli en del av den.

Det konstateras inom UHR projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet”, där man har sett att 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 tillbringade en del av studietiden utomlands. EU:s målsättning är 20 procent senast 2020. För att nå dit har man inom projektet utfärdat förslag och rekommendationer som fokuserar på att öka medvetenheten hos studenter både kring deras utbildning, karriär och mobilitet.

Från workshopen tar du med dig kunskaper och erfarenheter av att ta fram, skicka ut, sammanställa och använda en studentenkät som underlag för vägledningsinsatser för nya studenter inom två program vid Örebro universitet. Dessutom kunskaper och erfarenheter av hur vägledningsaktiviteter i grupp kan få studenter att reflektera över sin utbildning, möjlighet till mobilitet och framtida arbetsmarknad.

Läs rapporten Förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter - Med fokus på vägledning och internationella och interkulturella lärandemål som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare

 

 

 

 

 

 

Bitte Söderberg Roth och Martin Bolinder arbetar som studievägledare vid Örebro universitet. Eva Skytt arbetar som chef för enheten för studentservice, kansliet för naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet. Tillsammans har de genomfört en pilot kring vägledning och mobilitet inom UHRs projekt "Det akademiska värdet av mobilitet".

Dag och tid

Onsdag 20 april, kl.14.00 - 15.15, Torsdag 21 april kl. 10.30-12.00

Plats

Saturnus

Senast uppdaterad: 27 november 2018