Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Undersökningar visar att många studenter ser personlig utveckling som det viktigaste mervärdet av utbytesstudier. De ser inte alltid det akademiska värdet av utlandsstudierna, och på vilket sätt utbytesstudierna passar in i studierna hemma. I UHR-projektet konstaterades att 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 tillbringade en del av studietiden utomlands. EU:s målsättning är 20 procent senast 2020. För att nå dit har projektet tagit fram förslag som fokuserar på att öka medvetenheten hos studenter om deras utbildning, karriär och mobilitet.

Välkommen till en workshop där du får veta hur två pilotlärosäten gick tillväga när de testade förslag till utveckling av utbildningsplaner från pilotprojektet  ”Det akademiska värdet av mobilitet”. Med hjälp av olika metoder har Christin Lindholm och Christina Grossmann från Lunds universitet, Helene Elvstrand och Lena Örnestrand vid Linköpings universitet sett över ett par utbildningsplaner för att tydliggöra internationella och interkulturella aspekter. Du får också veta hur de har gjort för att bereda utrymmet för utbytesstudier i utbildningen. 

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur man kan gå tillväga för att se över lärandemålen för ett utbildningsprogram för att tydliggöra de internationella och interkulturella aspekterna i utbildningen.

Läs rapporten Förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter - Med fokus på vägledning och internationella och interkulturella lärandemål som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare


Christin Lindholm, universitetslektor Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Programledare för högskoleingenjörsprogrammen i datateknik och elektroteknik med automation. Forskning; programvaruutveckling inom medicinteknik.

 

 

Christina Grossmann är chef för den internationella avdelningen på Lunds tekniska högskolas kansli, Lunds universitet. 2002 fick hon den franska hedersutmärkelsen Chevalier de l' Ordre des Palmes Académiques.

 

 

Helene Elvstrand, programansvarig för förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet.

 

 

 

 

Lena Örnestrand, koordinator för internationella relationer och avtal, området utbildningsvetenskap, Linköpings universitet. Har arbetat med internationalisering av lärarutbildning och internationella relationer sedan 2006.

 

 

Dag och tid

Onsdag 20 april, kl.14.00 - 15.15, Torsdag 21 april kl. 13.00-14.30

Plats

Styrelserummet

Senast uppdaterad: 27 november 2018