Högskolepedagogik som redskap för breddat deltagande

Välkommen till en workshop där du får ett par goda exempel på pedagogiska verktyg som undervisande personal kan använda för att skapa en god lärandemiljö för studenterna så att de stannar kvar och lyckas med sina studier. På workshopen ges möjlighet att diskutera förutsättningarna för att använda dessa vid ditt lärosäte. 

I workshopen berättar Johan Wickström och Thérèse Hartman vid Uppsala universitet om hur de arbetar med normkritisk och inkluderande undervisning. Man gör det både i den högskolepedagogiska utbildningen av universitetslärare och i den pedagogiska konsultationsverksamheten gentemot universitetets institutioner. I utbildningen ingår värderingsövningar, forskningscirklar och seminariediskussioner som pedagogiska metoder för att behandla frågor om breddat deltagande.

Pia Häggblom vid Högskola Kristianstad berättar om hur hon använder konceptet Universell Design för Lärande (UDL) i undervisningen på den högskolepedagogiska grundkursen för universitetslärare. UDL används för att göra utbildningar tillgängligare för studenterna, för att i sin tur nå en ökad genomströmning av studenter och för att öka deras anställningsbarhet.

Workshopen är en del av presentationen av resultatet av regeringsuppdraget och projektet ”Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan - ett UHR-projekt i samarbete med lärosäten”.  En intern projektgrupp och en extern referensgrupp med representanter från sektorn har deltagit.

Efter ett par kortare presentationer diskuterar vi föreslagna åtgärder i smågrupper och ventilerar sedan idéer och synpunkter i helgrupp.

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur lärosätets personal kan utveckla det högskolepedagogiska arbetet. Utifrån projektets förslag och andra lärosätens erfarenheter få du tips på konkreta åtgärder och hur de kan införas för att utveckla en god lärandemiljö inom högskolan. UHR:s förhoppning är att du får inspiration till att utveckla arbetet på ditt lärosäte.

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare

 

Johan Wickström, teologie doktor och pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik på Uppsala universitet. Författare till rapporten "Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare" (2011).

Thérèse Hartman, fil.dr. och pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik på Uppsala universitet. Författare till avhandlingen "Problem eller mångfald: En studie om social och etnisk mångfald i högskolan" (2009).

 

 

Pia Häggblom, samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid Högskolan Kristianstad. Hon håller presentationer och workshops om UDL och leder ett projekt för att utveckla pedagogiken i grundutbildningen utifrån koncepten UDL och Universell Design for Instruction (UDI). Pia har varit initiativtagare till ett temanummer av HKR:s Högskolepedagogisk debatt - Undervisa tillgängligt.

Workshopledare

Petra Angervall forskar om karriärmönster i akademin med särskilt fokus på makt och genusrelationer. Hon är aktiv i centrum för genusforskning vid GU samt i flera nätverk som belyser karriärmönster inom högre utbildning internationellt. Petra arbetar också inom grundutbildning, på avancerad nivå samt på GU s personalutbildning (PIL). Ofta berör hennes undervisning frågor om styrning, påverkan och makt.

Dag och tid

Onsdag den 20 april kl. 14.00 - 15.15 och torsdag 21 april, kl. 10.30 -12.00

Plats

Venus

Senast uppdaterad: 27 november 2018