Kårer och lärosäten i samarbete för att bredda studenters deltagande

Välkommen till en workshop där du får del av hur studentkårer vid Högskolan väst och ytterligare ett lärosäte arbetar tillsammans med sina lärosäten för att bredda studenters deltagande. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna för att sprida tillämpningen från Högskolan väst och det andra lärosätet till fler.

Workshopen genomförs i form av några kortare presentationer, därefter diskuteras föreslagna åtgärder i smågrupper. Idéer och synpunkter ventileras i helgrupp.

Workshopen är en del av presentationen av resultatet av regeringsuppdraget och projektet ”Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan”.  En intern projektgrupp och en extern referensgrupp med representanter från sektorn har deltagit.

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur lärosätets personal kan utveckla arbetet med att tillsammans med studentkårerna bredda studenters deltagande. Utifrån projektets förslag och de två lärosätenas erfarenheter få du tips på konkreta åtgärder att använda på hemmaplan.

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare

Marie Strömwall, vice ordförande för studentkåren vid Högskolan Väst, ansvarar för utbildningsbevakning och studentärenden.

 

 

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg vid Högskolan Väst, ingår i styrelsen för nätverket INCLUDE.

 

 

 

 

Camilla Blomberg, studiesocialt ansvarig vid Linköpings teknologers studentkår.

 

 

 

 

Jonas Blom, studentsocial kontaktperson vid Linköpings Universitet.

 

 

 

Workshopledare

Stina Backman arbetar som universitetslektor på Tema Genus, Linköpings universitet. Hon har ett som uppdrag som Genuslektor vid filosofiska fakulteten sedan 2007.

Tid och dag

Torsdag den 21 april kl. 10.30-12.00

Plats

Industrisalen

Senast uppdaterad: 27 november 2018