Stöd till studenternas övergång till arbetsmarknaden

Workshopen är en del av presentationen av resultatet av regeringsuppdraget och projektet ”Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan”.  En intern projektgrupp och en extern referensgrupp med representanter från sektorn har deltagit.

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur lärosätets personal kan utveckla arbetet med att stödja studenterna övergång till arbetsmarknaden. Utifrån projektets förslag och de två lärosätenas erfarenheter få du tips på konkreta åtgärder att använda på hemmaplan.

 

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

 

Talare

Annika Berner, chef för externa relationer vid Beckmans designhögskola, och Rasmus Broms, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

 

Annika Berner, chef för externa relationer och Creative Director, har  tagit fram och lett kursen ”Professionell utveckling" vid Beckmans Designhögskola. Annika Berner har arbetat som programansvarig för programmet Visuell kommunikation och har drivit design-och kommunikationsbyråer under många år.

 

 

 

Rasmus Broms, forskare vid statsvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet och
medskapare av kursen "Statsvetaren i yrkeslivet" som hölls för första gången höstterminen 2015.  

 

 

Workshopledare

Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer 2015-2016. Kandidat i Genus- och statsvetenskap.

Dag och tid

Torsdag 21 april, kl. 10.30 -12.00 och kl. 13.00-14.30.

Plats

Saturnus

Senast uppdaterad: 27 november 2018